Eksporterte fisk for 764 millioner kroner mindre enn i mai i fjor

For andre måned på rad er det verdifall i sjømateksporten.

MINDRE KLIPPFISK: Pandemien, politisk uro og usikkerhet i markedet har ført til et kraftig fall i klippfiskeksporten.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Ifølge Norges sjømatråd ble det eksportert sjømat for 7,8 milliarder i mai. Det er en nedgang på 10 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

– Nedgangen i eksportverdien skyldes bortfall av restaurantsegmentet i flere markeder. I tillegg opplever vi økte fraktkostnader fordi mange passasjerfly som tidligere har fraktet fersk sjømat nå er satt på bakken, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.


Eksporten 15 prosent lavere enn på samme tid i fjor

Verdien av norsk vareeksport har vært 15,2 prosent lavere de siste fire ukene enn på samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).


Store utfordringer i viktige markeder

Andre elementer som bidrar til å dra ned eksportverdien, er svekket kjøpekraft og betydelig usikkerhet i verdikjeden og i enkeltmarkeder. Likevel opplyser direktøren at stadig flere kjøper sjømat i butikk og tilbereder den hjemme selv.

– Det kan bidra positivt på lengre sikt, ettersom terskelen for å lage sjømat hjemme er blitt lavere. Hvis vi i tillegg får en åpning i våre viktigste markeder fremover, kan det styrke etterspørselen etter norsk sjømat, kommenterer Gangsø.

I mai ble det eksportert 85.000 tonn laks til en verdi av 5,7 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 5 prosent, mens verdien falt med 312 millioner kroner, eller 5 prosent, mot mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 419.000 tonn laks til en verdi av 29,3 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 476 millioner kroner, eller 2 prosent.

– De negative effektene av tiltakene mot koronaviruset ser gradvis ut til å bli redusert for lakseeksporten, men vi ser fremdeles betydelige utfordringer i de viktigste markedene for konvensjonelle produkter av torsk og for skalldyreksporten, spesielt i de siste månedene, sier direktøren.


111 land kjøpte norsk oppdrettslaks i 2019

Norge eksporterte 1,06 millioner tonn oppdrettslaks i fjor. Mesteparten går til europeiske land, og kun 16 prosent blir foredlet før den forlater Norge.


Trippel krise i Brasil fører til kjempefall i klippfiskeksporten

Det ble eksportert 4.500 tonn klippfisk til en verdi av 204 millioner kroner i mai. Volumet falt med 30 prosent, mens verdien falt med 163 millioner kroner, eller 44 prosent, fra mai i fjor.

– Lavere etterspørsel i både det portugisiske og brasilianske markedet forklarer nedgangen for klippfisk og saltfisk i mai. Samtidig har det vært volumvekst gjennom hele mai for klippfisk av sei på grunn av stabil etterspørsel i Karibia og Vest-Afrika. Brasil har de siste årene tatt rundt 20 prosent av eksporten av klippfisk av sei i den siste halvdelen av året, men nå er det usikkert fremover, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Brasil er et svært viktig klippfiskmarked for Norge. I mai i fjor eksporterte Norge klippfisk for 26 millioner kroner til Brasil. I år er summen 1,7 millioner kroner.

– Brasil opplever nå tre kriser samtidig; en sosial, en økonomisk og en politisk krise som forventes å påvirke økonomien og etterspørselen i lang tid fremover. Koronakrisen setter helsesystemet under kontinuerlig press, og folk holder seg hjemme i frykt for å bli syke. Fall i oljepris og svekkelse av realen mot dollar gjør importerte varer 40 prosent dyrere, også klippfisk. Politisk uro skaper i tillegg engstelse i befolkningen og usikkerhet rundt rammevilkårene for Brasils økonomi, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.


Sjømatnæringen tjente 4,7 milliarder på svak krone

Eksporten av norsk sjømat økte med 8 milliarder i 2019. Over halvparten av økninga skyldes den svake norske kronen, viser beregninger Nofima i Tromsø har gjort.


Foreløpig verdivekst i år

Tross nedgangen for april og mai er det en foreløpig verdivekst i år. Så langt har det blitt eksportert sjømat for 44,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

I grove trekk står sild og makrell for to tredeler av verdiøkningen så langt i år, mens laks og ørret står for resten.

– Selv om det har vært en nedgang i laks- og ørreteksporten de to siste månedene, startet året sterkt. Det er årsaken til verdiveksten så langt i 2020, sier Gangsø.