Kommunen og Kreftforeninga vil ha røykeforbud i populære uteområder

Kreftforeninga og Tromsø kommune har innledet et samarbeid om å gjøre uteområder som Telegrafbukta, Charlottenlund og Strandtorget røykfrie.

RØYKEFRITT UTE: Brage Larsen Sollund er distriktssjef i Kreftforeninga og ønsker at Kirkeparken og andre offentlige steder skal være røykfrie.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

NRK Troms melder at Tromsø kommune og Kreftforeninga ønsker å gjøre felles uteområder i kommunen røykfrie. Helseministeren har varslet endringer i røykeloven fra høsten og distriktssjef i Kreftforeninga, Brage Larsen Sollund, vil at Tromsø skal bli en foregangskommune.

– Den røykeloven vi har er kjempebra, men nå er tiden inne for å utvide den, sier Larsen Sollund til iTromsø og legger til:

– Den nye normalen skal være at man ikke røyker.

Vil ha forbud så fort som mulig

Røykeloven ble innført i 1975 og har som formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører. Siden 1970-tallet er det blitt gjort flere endringer i loven og i 2004 bestemte regjeringen at alle serveringssteder skulle være helt røykfrie.

Nå er det varslet nye skjerpelser av røykeloven, men Brage Larsen Sollund ser ingen grunn til at man skal vente på regjeringen før man innfører røykfrie uteområder i Tromsø.

– Vårt mål er et tobakksfritt samfunn og veien dit handler om å hindre rekruttering, dempe røykepress og hindre passiv røyking. Vi vil gjerne ha dette innført i morgen og mener at det ikke er noen grunn til å vente på regjeringen for å ta noen grep. Tromsø kommune kan gjøre dette fort hvis de vil, sier han.

HELSETILTAK: Brage Larsen Sollund tror at røykeforbud på offentlige steder vil være ett steg i retning av et røykfritt samfunn.  Foto: Ronald Johansen

Larsen Sollund ønsker at kommunen skal starte med de mest populære friluftsområdene, bussholdeplasser og torg.

– På ønskelisten min står Telegrafbukta, Charlottenlund, Strandtorget, Kongeparken, Kirkeparken, bussholdeplasser og uteserveringssteder. Viktigst av alt er uteområder hvor det er mye barn og ungdom til stede, avslutter Larsen Sollund.

Romsaas: – Vi skal ikke ha røykepoliti

Friluftsrådgiver Henrik Romsaas i kommunen sier at han har tatt initiativ til å legge planene om røykfrie områder inn i forvaltningsplanen for Tromsømarka som skal til politisk behandling i løpet av høsten.

– Deretter får politikerne ta stilling til om de ønsker dette eller ikke, sier Romsaas til iTromsø.

Henrik Romsaas er friluftsrådgiver i Tromsø kommune.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Romsaas fikk ideen da han bodde i Tyskland for flere år siden. På alle lekeplasser og tilrettelagte friområder hvor det var barn til stede ble det satt opp plakater med en oppfordring om å ikke røyke der.

– Det er få som røyker med barn til stede, men det er fortsatt noen som gjør det. Tanken er at barn skal kunne oppleve helt røykfrie miljøer, sier han.

Romsaas ser ikke for seg et røykeforbud som skal håndheves.

– Vi skal ikke ha noe røykepoliti, men heller sette opp skilt med en positiv henstilling til folk om at der det er barn til stede, der røyker man ikke.