Tromsø fengsel bryter loven – behandler kvinner dårligere enn menn

Diskrimineringsnemnda har enstemmig vedtatt at Tromsø fengsel bryter loven. Likestillingsombudet kaller avgjørelsen i nemnda for historisk.

FIRE PLASSER: På lukket avdeling i Tromsø fengsel er det fire plasser som er satt av til kvinner som sitter i varetekt. Men noen av dem kan bli sittende i månedsvis, uten de samme tilbudene som menn.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm klaget fengslet inn for diskrimineringsnemnda etter en reportasjeserie i iTromsø i 2018.


Livet på innsiden:

Isolerer kvinner i Tromsø fengsel: – Det er helt uholdbart

I Tromsø fengsel sitter kvinner opptil 23 timer i døgnet på cella fordi det kun finnes tilbud til menn. Det får både likestillingsombudet og fagorganisasjonen til å rase.Livet på innsiden:

Kvinner kan sitte 23 timer i døgnet innelåst på cella i Tromsø fengsel

Kvinnene som soner på lukket avdeling har ikke de samme tilbudene som menn. Nå innrømmer fengselsleder at forholdene kunne vært bedre.


Sitter innelåst i 23 timer

Der kom det fram at kvinnelige innsatte kan sitte innelåst på cella i opp til 23 timer i døgnet. Kvinnene som sonet på lukket avdeling hadde ikke de samme tilbudene som menn.

Mange av tilbudene menn hadde i fengselet – som skole, sysselsetting, verksted eller kjøkken – fikk ikke kvinner da fengselet mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha kvinner og menn samlet.

I nemndas avgjørelse konkluderes det med at Kriminalomsorgsdirektoratet diskriminerer kvinnelige innsatte i Tromsø fengsel på grunn av kjønn. Vedtaket i nemnda var enstemmig.


Likestillings- og diskrimineringsombudet har klaget Tromsø fengsel inn for diskriminering

Det eneste aktivitetstilbudet for kvinner i Tromsø fengsel er produksjon av tennbriketter på cella. Nå refses fengslet av likestillingsombudet, som kaller isoleringen av kvinnene for helt uakseptabel.


«Nemnda er kommet til at det er grunn til å tro at kvinnelige innsatte i Tromsø fengsel behandles dårligere enn mannlige innsatte. Mannlige innsatte soner på soningsavdeling for høy sikkerhet og settes på varetektsavdelingen når de sitter i varetekt. Kvinnelige innsatte må i alle tilfeller sone på varetektsavdelingen dersom de er vurdert å måtte sone på høyt sikkerhetsnivå. Dagsorden for varetektsavdelingen er mer restriktiv enn dagsorden for soningsavdelingen, og det er derfor grunn til å tro at kvinnene behandles dårligere enn menn», skriver nemnda, som har konkludert med at praksisen er ulovlig.


Likestillingsombudet ber Tromsø fengsel svare for seg etter avsløring om kvinner som sitter innelåst opptil 23 timer i døgnet

– Vi er bekymret for at situasjonen for kvinnelige innsatte på høyt sikkerhetsnivå kan være diskriminering, sier Mads Harlem i likestilling- og diskrimineringsombudet. Nå vurderer de å klage Tromsø fengsel inn til diskrimineringsnemnda.


– Historisk avgjørelse

– Avgjørelsen er tydelig på forhold som dårlig økonomi ikke er en unnskyldning for å gi kvinnelige innsatte et dårligere tilbud. Etter mitt syn er dette vedtaket direkte relevant for andre fengsler i Norge som har lignende utfordringer. Nå venter vi at kriminalomsorgen gis de nødvendige ressursene til å rette opp i ulovlighetene, sier likestillings og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

REAGERER: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm  Foto: Kimm Saatvedt/Likestillings- og diskrimineringsombudet

Livet på innsiden:

Isolerer kvinner i Tromsø fengsel: – Det er helt uholdbart

I Tromsø fengsel sitter kvinner opptil 23 timer i døgnet på cella fordi det kun finnes tilbud til menn. Det får både likestillingsombudet og fagorganisasjonen til å rase.


– Det er en historisk avgjørelse som slår fast at staten bryter norsk lov ved å gi kvinnelige innsatte et dårligere tilbud enn de mannlige, sier Bjurstrøm.

Tar avgjørelsen til etterretning

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) sier til iTromsø at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi er svært opptatt av kvinners soningsforhold, og selv om vi ikke har vært enige med nemnda i denne saken, er det prinsipielt viktig for oss at kvinner har samme straffegjennomføringsvilkår som menn, skriver Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsdirektør i KDI i en e-post.

Videre skriver hun at de jobber for å sørge for at menn og kvinner har samme vilkår.

– Selv om det likevel finnes noen eksempler på at kvinner må, under visse omstendigheter, sone uten likeverdige forhold. Dette er noe vi søker å unngå i størst mulig grad.

Salbuvik forteller at det er en lav andel kvinner under Kriminalomsorgens ansvar, og at det av den grunn er viktig at deres situasjon blir synliggjort.