Skal levere fjernvarme til nytt, stort kommunalt boligområde: – En av våre største enkeltkontrakter

Kvitebjørn Varme har inngått avtale med Arnestedet Eiendom om leveranse av fjernvarme tilsvarende cirka fire gigawattimer energi til det nye boligfeltet Einerhagen på Håpet.

GIGANTPROSJEKT: Einerhagen-prosjektet består av 620 boenheter fordelt på 16 blokker på Håpet. Nylig inngikk utbyggerne avtale med Kvitebjørn Varme om leveranse av fjernvarme til prosjektet.   Foto: Illustrasjon: AT Plan & arkitektur

nyheter

Frank Mathillas er administrerende direktør i Kvitebjørn Varme.

– Det er en betydelig og stor kontrakt, og det vil være en av våre største enkeltkontrakter, sier han til iTromsø.


Einerhagen på Håpet: Håper på byggestart av 620 boliger i 2020

Dersom byråkratiets kverner maler hurtig – og motforestillingene mot prosjektet ikke er for store – håper utbyggerne at spaden går i jorda på Einerhagen på Håpet om halvannet år.


Kvitebjørn produserer og leverer hvert år cirka 150 Gwh til forbrukere rundt om i Tromsø, så fire gwh tilsvarer nesten tre prosent av energiselskapets totalproduksjon.

Kan bli enda større leveranse

– Det kan bli en enda større leveranse. Det avhenger av hvordan Einerhagen skal varmes opp i byggeprosessen, og hvordan man vil ha de tekniske løsninger for bygningsvarme og snøsmelting av veier og fortau, sier Mathillas.

AVTALE: Even Liahjell (til venstre) og Frank Mathillas har inngått avtale om leveranse av fjernvarme til gigantprosjektet Einerhagen på Håpet.  Foto: Kvitebjørn Varme

Einerhagen – som skal utvikles av det kommunale eiendomsselskapet Arnestedet – vil bestå av i alt over 600 leiligheter like vest for dagens blokkbebyggelse på Håpet.

Grønn bydel

Administrerende direktør i Arnestedet, Even Liahjell, sier i en pressemelding at Einerhagen skal så langt det lar seg gjøre bli en grønn bydel der miljøtenkning skal være i sentrum i alle ledd. Han er fornøyd med at man allerede nå – flere år før eiendomsprosjektet skal stå ferdig – har fått på plass en avtale med Kvitebjørn.


Kraftige naboprotester mot gigantutbygging på Håpet

Kommunale Arnestedet eiendom vil bygge over 600 nye boliger på Håpet – men nå protesterer de nærmeste naboene.


–Vi er veldig fornøyde med at vi tidlig i prosessen har inngått en avtale med Kvitebjørn Varme – det er gunstig både for oss, for dem og for forbrukerne, sier han.

Kvitebjørn Varme har fra før over 200 såkalte fjernvarmesentraler – tilknytningspunkt for fjernvarme – og Tromsø er på femte plass i landet med tanke på bruk av fjernvarme etter Oslo, Bergen, Trondheim og Hamar.