Reiselivstopper ut mot kommunen: – Hvor er støyen? Hvor er strategien?

Ordføreren åpner for at kommunen kunne gjort enda mer for næringa, uten at han vet hva.

FRUSTRERT: Direktør for Polaria, Anne Grete Johansen, langer ut mot en kommune hun ikke synes har vært offensiv nok på vegne av reiselivet. 

nyheter

Reiselivsbransjen er i hardt vær. Mange har måttet permittere ansatte og overlever på oppsparte penger, som det i Stiftelsen Polarias tilfelle er i ferd med å gå tomt for.

Nå uttrykker direktør for akvariet, Anne Grete Johansen, frustrasjon over at kommunen ikke har utøvd større press mot regjeringa, for å synliggjøre alvoret i situasjonen.

– Jeg savner press opp mot myndighetene. Dette er en langvarig krise som kan få alvorlige konsekvenser for reiselivet i Tromsø. Hvor er støyen? Hvor er strategien, spør Johansen seg.

Hun håper kommunen fremover vil ha en mer offensiv holdning opp mot nasjonale myndigheter.

– Hva tenker kommunen om det som skjer i Tromsø? Hvordan skal man være en attraktiv studentby når det ikke finnes arbeidsplasser? Hvordan skal man sikre næringene våre, både kulturlivet og reiselivet?

Har jobbet for reiselivspakker

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) kjenner seg ikke igjen i påstander om at kommunen ikke legger på nok press for å redde reiselivet.

– Jeg har jobbet hardt opp mot myndighetene med dette. Senest én til én med kommunalminister Astrup. Jeg er også kontinuerlig i kontakt med Nav for å få de siste tallene på arbeidsledighet i reiselivsnæringa.

KUNNE GJORT MER: Ordfører Gunnar Wilhelmsen forteller at han jobber hardt for å sikre reiselivsnæringa, men at kommunen sikkert kunne gjort mer. 

I tillegg opplyser Wilhelmsen om at kommunen har vært i møter for å sikre reiselivspakker, gått sammen med andre kommuner for å jobbe direkte opp mot statsministeren, og sittet i kontinuerlige møter med NHO, Næringsforeningen og LO.

Likevel er ordføreren åpen for at Johansen kanskje har et poeng.

– Det kan godt hende vi skulle gjort enda mer, uten at jeg umiddelbart vet hva. Der er vi åpne for innspill.

– Tromsø kan bli taperen

iTromsø har vært i kontakt med flere aktører i byens reiselivsbransje.


Tromsø har 32 prosent av innbyggerne i fylket, men får kun 4,5 prosent av krisemidlene til næringslivet: – Urimelig

Tromsø kommer dårlig ut når fylket deler ut midler til næring og reiseliv. – Fylkespolitikerne gjør som de vil, og det får dramatiske konsekvenser for oss, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.


Ida Kristine Jakobsen, hotelldirektør på Clarion Hotel The Edge, er én av disse. Jakobsen sier seg enig med Polaria-direktøren.

– Jeg mener jo at lokale politikere har et ekstra ansvar for å fronte vår sak opp mot regjeringa, sier hun.

Også Henry Nyvoll, daglig leder i Bussring og styremedlem i Tromsø Safari, er bekymret. Han tror at hele landsdelen står i en utsatt posisjon.

– Dette blir jo velkvalifisert synsing, men jeg frykter at Tromsø og Nord-Norge blir den store taperen i reiselivs-Norge.

Nyvoll mener at innenlandsturister gjerne holder seg nær befolkningssentrene i Sør-Norge, og at transporttilbudet til Tromsø er mangelfullt. I likhet med de andre tror også Nyvoll at kommunen kunne gjort mer.


Håper besøk fra tromsøværinger vil bidra til å berge Polaria

– Det kommer jo ikke turister, og turister har helt andre behov, mener direktør.


– Med tanke på hvor viktig reiselivsnæringa er for Tromsø, har det blitt lagt for lite vekt på situasjonen. Andre kommuner som har mye turisme har lagt langt høyere press på regjeringa. Flåm (i Aurland kommune, journ.anm.) er et godt eksempel.

BEKYMRET: Henry Nyvoll i Bussring tenker at Tromsø og Nord-Norge fort kan sitte igjen som taperne i reiselivet.  Foto: Frank Lande

Wilhelmsen vil ikke gå inn i hva andre kommuner har gjort, men understreker at Tromsø kommune jobber sammen med andre store byer for å legge press på regjeringa.

Roser ordførerens engasjement

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, deler også reiselivets bekymringer, men sier hun har inntrykk av at det finnes engasjement i kommunen også.

– Jeg opplever at ordføreren har et helhjerta engasjement for turistnæringa i byen. Han har uttrykt bekymring for situasjonen flere ganger.