Abid Raja brøt enmetersregelen under sitt tromsøbesøk: – Dessverre ikke alltid vi får det til

Mens flere av aktørerene i Tromsø mener enmetersregelen bør oppheves lokalt, brøt kulturministeren den da han besøkte byen i forrige uke.

VENSTRE-SAMLING: Her deler kulturminister Abid Raja (V) bord med flere Venstre-politikere fra Tromsø under forrige ukes besøk i byen. Det er tydelig mindre enn én meter mellom ham og fylkesleder Irene Dahl (V). Bildet ble delt på sosiale medier av Aud Jektvik i Tromsø Venstre. 

nyheter

Bildet ble tatt av Aud Jektvik i Tromsø Venstre under en samling på utestedet Storgata Camping i forrige uke, da kulturministeren var på tromsøbesøk.

Koronatiltaket som krever én meters avstand mellom gjestene har skapt mye debatt i utelivsbransjen, og i Tromsø har flere utelivsaktører også uttrykt et ønske om at regelen oppheves.

Blir utestedene tatt i å bryte regelen, kan de risikere å miste skjenkebevillingen.


Regjeringen med nødpakke til Polaria

Fryktet at dyrene på Polaria måtte avlives: – Det godtok vi ikke og da måtte vi finne fram en løsning

Fredag formiddag fikk Polaria storstilt besøk av kulturminister Abid Raja (V) i forbindelse med at regjeringen har innvilget pengestøtte til Stiftelsen Polaria.


Kulturministeren legger seg flat

iTromsø sendte bildet til kulturministeren. Han erkjenner at han ikke opprettholdt enmetersregelen under arrangementet.

LEGGER SEG FLAT: Abid Raja erkjenner at han ikke etterfulgte enmetersregelen.   Foto: Håkon Steinmo

– Vi må alle forsøke å etterleve enmetersregelen, og det er dessverre ikke alltid vi får det til. Jeg har på alle mine reiser forsøkt etter beste evne å holde avstand. Jeg har møtt massevis av mennesker, hilst på folk med albuer og forsøkt å holde avstand så godt det lar seg gjøre. I sommer har veldig mange hatt lyst til å ta et bilde sammen med meg, og jeg tror alle vil huske at jeg har snakket om at vi må holde avstand. Jeg tror nok ikke det var én meter mellom meg og Irene Dahl på dette bildet, selv om vi forsøkte etter beste evne å sitte på hver vår kant av sofaen gjennom lunsjmøtet. Dette er en viktig påminnelse til meg om å være enda mer påpasselig, sier Abid Raja til iTromsø.

Kulturministeren forstår arrangør- og utelivsaktørenes frustrasjon rundt regelen, og håper å komme til en løsning som de blir fornøyde med.

– Jeg forstår godt at kulturlivet ønsker å se på en praktisk praktisering av enmetersregelen, som kan bety ett sete ledig imellom i etablerte saler. Derfor initierte jeg et møte med en rekke aktører tidligere i sommer, og regjeringen har nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag om å vurdere hvordan avstandsreglene best bør praktiseres. Det jobber de med nå, og vil komme tilbake til oss når vurderingen er klar. Der vil de også vurdere hvorvidt det er en mulighet for kun å ha ett ledig sete mellom publikum som ikke er en del av samme husstand.


Utelivet om tvungen bordservering: – Vi blir straffet hardt økonomisk

Smittevernseglene om bordservering gjør at barene nå må ha flere folk på jobb bare for å servere ølet.


Ikke åpent for andre

Daglig leder på Storgata Camping, Pia Willumsen, forteller at bildet er fra et privat arrangement utenom åpningstid.

– Det var ikke åpent for andre gjester, så de hadde lokalet helt for seg selv, sier Willumsen.

Hun legger til at utestedet har tilrettelagt for at det skal være minst én meters avstand mellom gjestene.

Helsedirektoratet opplyser til iTromsø i en e-post at det er gitt en anbefaling om å holde minst en meter avstand til andre enn de man bor med.

«Arrangør, innehaver av serveringssted el. har plikt til å legge til rette for at de som er til stede kan overholde anbefalingen om en meter avstand, typisk gjennom plassering av stoler og bord, god plass i lokalene, bordservering osv., men det er den enkelte deltaker/gjest som selv har ansvaret for å overholde anbefalingen.»

Videre skriver Helsedirektoratet at der arrangøren eller innehaveren ikke har tilrettelagt for en meters avstand, eller om det skjer omfattende brudd på smittevernfaglige anbefalinger og krav, kan kommunen stenge arrangementet eller virksomheten.

«I alvorlige tilfeller kan det også være aktuelt med bøter eller fengselsstraff etter smittevernloven § 8-1.»


Merkedag for bransje i nød:

For første gang i koronakrisen hadde hotellene i Tromsø flere besøkende enn i fjor

Onsdag hadde Tromsø-hotellene i gjennomsnitt bedre belegg enn på samme dag året før for første gang siden koronaperioden startet.


Ønsker ikke Tromsø-regler

Leder i Troms og Finnmark Venstre, Irene Dahl, satt ved siden av Abid Raja under arrangementet. Ifølge henne var både hun og kulturministeren opptatte av å sitte på hver sin side av sofaen.

UREALISTISK: Irene Dahl, leder i Troms Venstre, mener det er urealistisk å ha lokale regler.   Foto: Tor Farstad

– Det kan ha vært at enmetersregelen ikke ble opprettholdt hele tiden, men det er bra at man blir gjort oppmerksom på det slik at man kan overholde den i fremtiden. Vi har en pandemi over oss og det kan skje oppblomstringer utover høsten, så det er viktig å bli minnet på det, forteller Dahl.

Lederen tror for øvrig at en egen Tromsø-regel hvor enmetersregelen blir opphevet er urealistisk.

– Jeg tror generelt det kan bli vanskelig å ha forskjellige regler rundt om i landet. Jeg tror det er best forebyggende å ha de samme reglene og følge myndighetenes råd. Vi ser også at det skal lite til før man får en oppblomstring, så jeg mener vi gjør det rett med at vi går forsiktig fram.

Men Tromsø har ikke hatt en oppblomstring siden midten av mai. Hvorfor kan ikke regelen oppheves her?

– Jeg skjønner at mange ivrer etter å ha geografisk adskilte områder, men vi må basere oss på det fagetatene sier til enhver tid, og åpne med en stor grad av forsiktighet. I tillegg er vi fortsatt i feriemodus, og mange har reist rundt og kanskje tatt smitten med seg. Jeg mener vi må ha is i magen og bruke føre-var-prinsippet.

– Jeg skjønner frustrasjonen til dem som gjerne vil tilbake til en normal situasjon så raskt som mulig, men viruset kan ha alvorlige følger.

En påminnelse

Morten Skandfer, gruppeleder for Tromsø Venstre, mener bildet viser hvor lett det er å i et øyeblikk være for nærme hverandre.

– Dette viser at det er fort gjort, i korte stunder, å være nærmere enn en meter. Det kan tas tusenvis av bilder hver dag hvor man er for nærme. Dette er en påminnelse, sier Skandfer til iTromsø.

PÅMINNELSE: Morten Skandfer i Tromsø Venstre, mener bildet er en påminnelse om at det ikke alltid er lett å følge regelen.   Foto: Ronald Johansen

Han påpeker at de gjennom hele Rajas besøk var opptatt av avstand, og at Raja selv var veldig streng.

– Vi hadde lokalet for oss selv, og Storgata camping hadde møblert det sånn at vi hadde en meters avstand. De som fikk sitte tett i en sofa hele kvelden var en familie, og de er jo en kohort.

Han viser til at det heller ikke ble håndhilste gjennom besøket, og at de både spritet hendene og prøvde å holde anbefalt avstand til enhver tid.

– Man må risikovurdere alt man gjør gjennom en dag, og for eksempel tenke gjennom hvordan man reiser. Likevel kan det i korte øyeblikk skje at man ikke holder den avstanden man skal. Vi må ta lærdom av de små øyeblikkene der det er vanskelig å holde avstand, og følge de generelle reglene. Selv om jeg skjønner at folk er luta lei, og himmel og hav det er en kjempejobb.

Har du forståelse for hvordan dette bildet kan se ut utad når utelivet gjerne vil oppheve enmetersregelen?

– Ja, men jeg tenker at det er stor forskjell med korte øyeblikk gjennom en dag, og at man henger rundt halsen på hverandre på en fest. Jeg synes det er en dårlig idé å oppheve enmetersregelen i utelivet, men regelen gjelder for alle, og i særdeleshet de som tar store beslutninger.

– Belastende å bli truet med sanksjoner

BELASTENDE: Barsjef på Blo Rock Cafe, Edd Sivertsen, mener utelivet er belastet.   Foto: Rudi Nikolaisen

Barsjef på Blå Rock Cafe, Edd Sivertsen mener hendelsen viser at hver enkelt bør ta ansvar for at regelverket blir håndhevet.

– Statsråden er jo et menneske, som alle oss andre. Vi kan ha regler og restriksjoner herfra og til månen, men det største ansvaret må hvile på hver enkelt, sier han, og fortsetter:

– Vi jobber hardt på Blårock for at enmetersregelen skal følges. Dette er noe vi hele tiden tar opp med gjestene våre, men så ser man egentlig over alt i samfunnet at regelen ikke blir fulgt, for eksempel om man er på butikken, på et av byens kjøpesenter, og så videre.

Sivertsen forteller at det derfor oppleves som svært belastende å hele tiden bli truet med sanksjoner ved brudd på regelen.

– Utelivet har fra starten gjerne blitt betegnet som den store stygge ulven med tanke på smittevern, noe vi selvfølgelig synes er svært urettferdig.

– Burde være opp til hvert enkelt individ å ta ansvar

UTFORDRENDE: Hotelldirektør Ida Kristine Jakobsen på The Edge, mener det er utfordrende å følge enmetersregelen til enhver tid.   Foto: Ronald Johansen

Ida Kristine Jakobsen, hotelldirektør på Clarion Hotel The Edge mener Rajas glipp beviser at det kan være utfordrende å håndtere regelen, uansett hvem man er.

Hun legger til at de fleste personene på bildet sannsynligvis jobber tett sammen, men påpeker at slike brudd likevel kan føre til alvorlige konsekvenser for utestedene, og da spiller det liten rolle om det er en statsråd eller noen andre som bryter regelen.

– Jeg tenker jo på at dette kunne vært på Skybar hos oss, og at det også kunne gått utover skjenkebevillingen. Vi kan minne om, synliggjøre med skilt og påse at det ikke er for mange mennesker i lokalet, og så videre, men det burde være opp til hvert enkelt individ å ta ansvar for at regelen blir håndhevet, sier hun.

Jakobsen har tidligere etterlyst et klart svar fra myndighetene angående varigheten av avstandsregelen.

– Det er viktig å presisere at det vi trenger et signal på, er når regelen blir fjernet. Avstandsregelen påvirker store deler av vår virksomhet og er kritisk i forhold til planlegging, så vi trenger et tidsperspektiv eller en omtrentlig dato å forholde oss til.