Hurtigruten ble varslet om nye karanteneregler tre dager før første seilas

Tre dager før første seilas med MS «Roald Amundsen» fikk Hurtigruten beskjed om at ingen kunne gå i land dersom mannskap eller passasjerer skulle vært i karantene ved ombordstigning.

SMITTEUTBRUDD: MS «Roald Amundsen» ligger til kai i Breivika etter smitteutbruddet på skipet.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

I brevet datert 14. juli, som VG har fått innsyn i, gjør Helsedirektoratet cruiseselskapet oppmerksom på en endring i covid-19-forskriften som trådte i kraft 15. juli.

Det var tre dager før startskuddet for første seilas med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen», 17. juli, som er ett av to seilaser som knyttes til et større smitteutbrudd.

I brevet fra Helsedirektoratet står det:

«Nytt i covid-19-forskriften fra 15. juli er at fartøyets mannskap og passasjerer kan kun gå i land i Norge dersom mannskapet og passasjerene utelukkende består av personer som ved ombordstigningen ikke er omfattet av karanteneplikten etter covid-19-forskriften § 5».

De ba samtidig Hurtigruten endre smittevernplanen i lys av endringene.

Ifølge forskriften som trådte ikraft 15. juli kan altså mannskap eller passasjerer kun gå i land i Norge eller Svalbard, dersom ingen om bord skulle ha vært i karantene ved ombordstigning.

Hurtigruten lot imidlertid alle passasjerene få gå i land etter første seilas 24. juli.

Hele mannskapet på 158 personer fortsatte videre med neste seilas.

Så langt er 44 personer, deriblant 35 besetningsmedlemmer og ni passasjerer, bekreftet smittet etter de to seilasene.


Hurtigrute-eiere nekter å svare på spørsmål om skandalen

To av de tre største aksjeeierne i Hurtigruten forholder seg tause etter at det ble påvist koronautbrudd på MS «Roald Amundsen».


Ingen unntak for mannskap

Regjeringen skrev 15. juli på sine nettsider at det ikke er særskilte unntak for mannskap som skal mønstre på – altså gå om bord – et kystcruiseskip.

«Med mindre det foreligger unntak fra karanteneplikten, må derfor mannskap som mønstrer på kystcruiseskip gjennomføre innreisekarantene», heter det.

Regjeringen understreker at det er gitt særskilte regler for kystcruiseskip på grunn av høyt antall passasjerer og mannskap om bord.

«Ved smitteutbrudd på slike skip vil et stort antall passasjerer og mannskap raskt kunne bli smittet», skrev regjeringen.

Hverken Helsedirektoratet eller Hurtigruten har tirsdag kveld hatt anledning til å kommentere saken.

Det er foreløpig ikke konkludert med om Hurtigruten har brutt covid-19-forskriften. Saken etterforskes av politiet og Hurtigruten har selv satt igang en ekstern granskning.


Bekymra for Tromsøs omdømme etter Hurtigruten-skandalen: – Dette kan få alvorlige konsekvenser

Chris Hudson i Visit Tromsø er bekymra for at byens gode navn og rykte svekkes etter omtale av smitteutbruddet i internasjonale medier de siste dagene.


Hurtigruten: Ikke fulgt opp karanteneregler

Mandag innrømmet konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam at selskapet ikke har fulgt opp utenlandsk mannskap og karanteneregler på en god nok måte om bord. Det gjelder 16 besetningsmedlemmer fra Filippinene.

Onsdag ettermiddag fikk Helse- og omsorgsdepartementet informasjon om at en passasjer på et av Hurtigrutens skip var smittet. Fredag formiddag varslet UNN at to besetningsmedlemmer også var smittet.

Både departementet og Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt at de trodde Hurtigruten ville informere passasjerene onsdag. Først fredag ble det klart at Hurtigruten ikke hadde varslet passasjerene ennå.

– Vi må få klarhet i om Hurtigruten her har brutt loven, når de har filippinsk mannskap og lar passasjerer gå i land, skrev helseminister Bent Høie i en mail fredag, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.


Styreleder i Tromsø Havn: – Forventer at Hurtigruten vil være ekstra forsiktige fremover

Hurtigrutens ekspedisjonsskip er satt på pause, men den vanlige trafikken langs norskekysten fortsetter med fire av elleve skip på havet.


– Ikke greit

Mandag kveld var helsedirektør Bjørn Guldvog tydelig på at det kreves karantene fra «røde land».

– Hurtigruten opplyser at de har latt ansatte gjennomføre karantenetiden mens de arbeider ombord. Er det greit i forhold til norske regler?

– Nei, det er ikke greit. Her kommer man fra land hvor vi krever karantene. Enten røde EØS-land eller Schengen eller land utenfor Europa eller Schengen. Da kreves det karantene. Da kan man naturligvis ikke gå sammen med passasjerer på et cruiseskip med en populasjon som er spesielt sårbar, sa Guldvog.

– På hvilken måte har dere gjort dette regelverket klart for cruisebransjen?

– Vi har gjort regelverket klart for cruisebransjen, og vi har hatt dialog med cruisebransjen i forkant av at veiledere ble utviklet. Og coronaforskriften bør være godt kjent i Norge for alle som driver norsk virksomhet. Det er helt avgjørende at man følger det, kravene ligger der i coronaforskriften, iføgle Guldvog.


Tromsø Taxi vurderer økonomiske krav mot Hurtigruten

Flere sjåfører fra Tromsø Taxi måtte i karantene etter at de transporterte Hurtigrutens besetningsmedlemmer. De var ikke kjent med at det var smitte om bord.


Varslet om endringer

Nær alle de smittede ansatte er fra Filippinene. Konsernsjef Skjeldam sa mandag til VG at de ikke har etterfulgt alle tiltak som var nødvendig for at de utenlandske ansatte kunne ha karantene om bord på skipet.

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak som ikke har blitt etterfulgt, svarte Skjeldam mandag:

– Vi kan bare erkjenne i dag at vi har ikke etterfulgt det som var nødvendig for at så skulle skje, og det har vi tatt kontakt konsekvensene av da vi valgte å legge skipene i ro inntil vi kan være helt sikre på at vi følger alle rutiner.

Den filippinske ambassaden mener at retningslinjene for landets statsborgere på sjøen ble overholdt før mannskapet reiste til Norge.