Har startet døgnbemanningen:

Slik jobber helsepersonellet om bord på «Roald Amundsen»

Fredag kveld startet døgnbemanningen med helsepersonell for å se til de koronasyke på hurtigruteskipet.

SKIPET: Hurtigrutens «Roald Amundsen» til kai i Breivika.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Seks sykepleiere skal stå for tre daglige skift, mens en lege kommer på visitt én gang om dagen. I tillegg til å ha to sykepleiere på vakt til enhver tid, har de en vakttelefon som de om bord kan ringe til ved behov.

– De som er på vakt oppholder seg mest på skipet, men har også en brakke de kan være i. Da kan de nås på vakttelefonen. De skriver rapporter som legen ser på under sin visitt, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

KOMMUNEOVERLEGEN: Kathrine Kristoffersen.  Foto: Håkon Steinmo

Kommuneoverlegen: – Vi må inn med styrket apparat

På fredagens pressekonferanse med kommunen og UNN kom det fram at kommunen, i samarbeid med UNN, skal ha døgnkontinuerlig bemanning på MS «Roald Amundsen».


Helsepersonellet om bord får lov til å forlate skipet når de ikke er på vakt. Legevakten vil også kunne bistå på kort varsel om det skulle oppsto behov.

– Hvorfor har dere valgt å ha døgnbemanning på skipet, er symptomene hos noen såpass alvorlige at det er nødvendig?

– Det er ikke snakk om alvorlige symptomer hos noen om bord. Men fordi sykdommen kan utvikle seg raskt ønsker vi å være lett tilgjengelig, sier Kristoffersen.

Hvor lenge de som er i karantene på skipet, men som ikke er smittet, må være på skipet er fortsatt usikkert.

– I utgangspunktet skal de være i karantene i ti dager. Det ble oppdaget ny smitte på onsdag, så nærkontakter der må kartlegges. Dersom gode rutiner følges og om alt går som det skal, så bør det ikke oppstå mer smitte på skipet. Men det er jo aldri 100 prosent sikkert, sier Kristoffersen.


Helsedirektoratet:

Smittevernplanene til Hurtigruten var ikke gode nok – nevner ingenting om karanteneplikt

I en detaljert smittevernplan beskriver Hurtigruten over 50 sider hvordan de skal ivareta smittevernet om bord, men karanteneplikten nevnes ikke med ett ord.


Har begynt å flytte folk av båten

Hurtigruten har ifølge Kristoffersen begynt å hente ut noen av dem som er om bord, og flytte til andre steder de kan være. Dette gjelder de som ikke har påvist smitte, men som fortsatt skal være i karantene.

– I går startet de med å hente noen ut av skipet for å flytte de til andre karantenesteder. Det er Hurtigruten som har ansvaret for å finne de plassene de mener er best egnet for karantene, sier Kristoffersen.

– Vi mener skipet er egnet for karantene, men folk er forskjellig. Noen kan ha større vanskeligheter med å oppholde seg på et skip.

Pressevakt Øystein Knoph bekrefter at de har flyttet de første personene av skipet.

– Det er riktig at vi har begynt å arrangere transport for de første besetningsmedlemmer på «Roald Amundsen» til egnede steder i Tromsø ut karantenetiden deres, sier han til iTromsø.

PRESSEVAKT: Øystein Knoph i Hurtigruten.  Foto: Håkon Steinmo

– Forflytningen er planlagt i nær dialog med den medisinske ekspertisen i Tromsø kommune. 16 besetningsmedlemmer ble flyttet fredag ettermiddag. Planen er å flytte ytterligere tre besetningsmedlemmer til egnede steder for å bli der ut karantene lørdag ettermiddag.


Asta er ny konserndirektør i Hurtigruten AS og har ansvar for selskapets korona-oppfølging:

Hurtigruten-toppens samboer forvalter Wilhelmsens eiendommer

Nylig konstituert konserndirektør i Hurtigruten, Asta Lassesen, er samboer med Yngve Lundbakk, som er eiendomssjef i Wilhelmsens selskap Triko. Disse var også i ordførerens bryllup.


Jobber med løsning

Knoph opplyser videre at de jobber videre med en løsning for hele mannskapet.

– Vi jobber videre med å finne gode løsninger for alle mannskapene på «Roald Amundsen» og er i løpende dialog med Tromsø kommune om organiseringen.

– Det er strenge krav til alle som skal av skipet under karantenetiden. De må også gjøre seg kjent med og følge retningslinjene som er gitt av helsemyndighetene. De benytter ansiktsmasker og hansker under hele transporten, sier han.