Nordnorsk filmbransje i harnisk. Nå svarer kulturministeren

Mellom 80 og 90 prosent av filmmidler fordeles fra Oslo, som også stikker av med mesteparten. Kulturminister Abid Raja har forståelse for at fordelingen av filmmidler oppleves urettferdig.

HAR FORSTÅELSE: Kulturministeren Abid Raja viser forståelse for frustrasjonen til nordnorsk filmbransje. Nå skal kulturdepartementet vurdere endringer i fordelingsmodellen for filmmidler til regionale filmfond.  Foto: Ole Berg-Rusten

nyheter

– Vi har mottatt et brev fra Filmfond Nord om at kriteriene slår uheldig ut for dem. Filmfond Nord har fått til mange, spennende prosjekter og fylkeskommunene i nord satser virkelig på film og filmbransjen, skriver kulturminister Abid Raja

Tilskuddene for norsk regionale filmfond økte med 10 millioner, fikk Filmfond Nord 98.000. Det er under én prosent.

– Jeg har stor forståelse for at dette oppleves urettferdig. Jeg ser også at dette kan være uheldig for videre utvikling og vekst i filmbransjen i nord, skriver Raja.

I juni bestemte kulturdepartementet at det skulle gjøres endringer i en fordelingsmodell for regionale filmfond.


Etter økte tilskudd på 10 millioner sitter nordnorsk filmbransje igjen med smuler: – Dette er blodig urettferdig

Regjeringen har økt tilskuddene til norsk regional filmbransje med 10 millioner kroner i 2020. Filmfond Nord fikk kun 98.000 kroner. Det er under én prosent av økningen. Samtidig går mesteparten av penger i norsk filmbransje til store Oslo-produsenter.


– Vi har derfor svart at vi vil vurdere om det bør gjøres tilpasninger i fordelingskriteriene i budsjettet for 2021. Dette gjør vi, og jeg har stor tro på at vi kommer fram til et resultat i neste års budsjett som vil bygge opp under videre vekst for den regionale filmbransjen i nord, skriver Raja.

Kreativ flukt

Nordnorske produsenter må ta ekstrajobber for å få endene til å møtes. De opplever at filmfagarbeiderne trekker sørover, noe Nordnorsk Filmsenter forklarer med at rundt 80 til 90 prosent av filmmidlene bevilges fra hovedstaden. Kulturdepartementet er enige i at mesteparten av midlene går til Oslo-produsenter.

– Naturligvis fordi det er der det største miljøet er. Samtidig er jeg opptatt av at vi legger til rette for kunst og kultur i hele landet. Vi må ha et mangfold av både historier og stemmer, men skal vi lykkes med det må vi løfte fram sterke regioner, også innen film, både kvalitativt og næringsmessig, skriver Raja i en e-post.


Nordnorske filmprodusenter om mangel på støtte: – Fagarbeidere trekker sørover

Mens resten av norsk regional filmbransje øker med nye tilskudd i 2020, sliter nordnorsk filmbransje.


Fra Norsk filminstitutt sin side er det estimert at 67 prosent av filmmidlene går til Oslo-baserte produsenter, ifølge kulturdepartementet.

– Men, vi jobber som sagt for å styrke hele filmbransjen, også i nord, skriver Raja

Han ønsker ikke en utvikling hvor filmfagarbeidere trekker sørover, og mener Filmfond Nord og Nordnorsk Filmsenter er blitt dannet nettopp i den hensikt i å motvirke en slik tendens, samt for å gjøre filmproduksjon til en mer profesjonell og stabil bransje.

Møter Nord-Norge

Filmfond Nord, Nordnorsk Filmsenter, Internasjonalt Samisk Filminstitutt, Filmklynge Nord, FilmCamp, Tvibit, Sparebank1 Samfunnsløftet og Innovasjon Norge – Nordland og Arktis står nå i et unikt samarbeid. De krever mer selvråderett og mer rettferdig fordeling av midler.

– Vi ønsker å besøke og lytte til filmbransjen, og håper på å få til et møte med dem i nær fremtid. Da vil vi også snakke mer med Filmfond Nord, hvis de har anledning til å møtes, skriver Raja.


Fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark støtter nordnorske produsenter: - Vi står skulder ved skulder

Mens resten av de regionale filmfondene får tilskudd på flere millioner sitter nordnorsk filmbransje igjen med smuler. Av 10 millioner får Filmfond Nord under én prosent. De nordnorske fylkesrådene krever likebehandling. 21. august møter de kulturministeren.


Fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark leverte innsigelse da fordelingsmodellen ble laget. De så allerede i 2018 at modellen kom til å gagne de som allerede fikk mye. Nå kalles kulturministeren inn på teppet.

– Den 22. august har jeg et møte med Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland. Det vil være en god anledning til å diskutere hvordan vi kan legge til rette for økt filmproduksjon i våre nordlige fylker, skriver Raja.