Hurtigruten-toppen bekrefter at ansatte har fått munnkurv: – Grunnlovsstridig

Hurtigruten bekrefter at de ansatte om bord på «Roald Amundsen» ikke får lov til å snakke med pressen. – Grunnlovsstridig, mener generalsekretæren i Norsk Redaktørforening.

– SPESIELL SITUASJON: Pressevakt og PR-sjef i Hurtigruten, Øystein Knoph, sier at politietterforskningen legger begrensninger på hva enkeltansatte hos Hurtigruten kan svare på.   Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Siden smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen» ble kjent har besetningen på hurtigrute-skipet sittet om bord i karantene.

Ifølge Hurtigruten får ikke besetningen lov til å snakke med pressen.

«Det er helt riktig at Hurtigruten, uavhengig av hva slags sak det er snakk om, ber alle ansatte som blir kontaktet av journalister om å henvise til Hurtigrutens kommunikasjonsavdeling», skriver Hurtigrutens pressevakt Øystein Knoph i en e-post til Klassekampen.

Ifølge Klassekampen har de vært i kontakt med en ansatt om bord på hurtigrute-skipet. Personen sa at de har fått gjentatte pålegg om å avvise forespørsler fra media, og at de frykter for jobben sin dersom de uttaler seg til pressen.


Hurtigruten pliktet å varsle Kystverket om smitte om bord før de la til kai i Tromsø, men det ble ikke gjort før søndag kveld

Først da MS Roald Amundsen ble flytta fra havneterminalen til Breivika søndag meldte skipet fra om at det var smitte eller mistanke om smitte om bord.


– Kan ikke legge slike begrensninger

Arne Jensen, generalsektretær i Norsk Redaktørforening, er kritisk til Hurtigrutens håndtering.

– Hurtigruten kan ikke legge slike begrensninger på de ansattes vegne. Det grunnlovsstridig. Det hjelper ikke å vise til at det er vanlig praksis, når det er strider mot Grunnloven, sier Jensen til Klassekampen.

Grunnloven fastslår at det er ytringsfrihet i Norge.

Jensen påpeker at Hurtigruten bestemmer selv hvem som kan uttale seg på selskapets vegne.

– Men hver enkelt kan selvsagt uttale seg på vegne av seg selv.


Slik granskes Hurtigruten: – Undersøker både Hurtigruten som foretak og enkeltpersoner

Både politiet, Fylkeslegen og Sjøfartsdirektoratet undersøker om Hurtigruten har brutt smittevernloven som følge av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen».


Beste for selskapet

Knoph opplyser at situasjonen er litt annerledes nå som politiet er på banen.

«Akkurat denne saken er gjenstand for politietterforskning. Det setter begrensninger for hva Hurtigruten og hva enkeltansatte hos oss kan svare på. I tillegg gjør omstendighetene rundt saken at det er ekstra viktig for oss å tilby skjerming for de av våre kolleger som allerede står i en vanskelig og belastende situasjon – og som ikke ønsker å snakke med pressen akkurat nå», skriver Knoph i e-posten til Klassekampen.

Knoph mener likevel at Hurtigruten er åpen overfor offentligheten.

«Hurtigruten skal være åpen. Derfor har vi også satt i gang både en ekstern og en intern gransking som skal gi oss klarhet i alle forhold i denne saken slik at vi kan gi ut bekreftet informasjon når situasjonen tillater det.», skriver han i e-posten.


Har startet døgnbemanningen:

Slik jobber helsepersonellet om bord på «Roald Amundsen»

Fredag kveld startet døgnbemanningen med helsepersonell for å se til de koronasyke på hurtigruteskipet.