Dropper planene om skytebane på Breivikeidet

Å etablere en ny skytebane på Langmoen på Breivikeidet vil bli så dyrt og ressurskrevende at planene nå forkastes.

SIER NEI: Planene på et nytt, sentralt skyteanlegg på Langmoen på Breivikeidet legges nå bort etter at administrasjonen i kommunen har vendt tommelen ned - og der to politiske utvalg har stilt seg bek deres anbefaling.  Foto: Lars Adrian Giske

nyheter

Det er i hvert fall meningen til kultur-, idretts- og friluftsutvalget som vedtok å droppe forslaget om å samle skyttersporten i Tromsø til et nytt anlegg på Breivikeidet.

Kommunen har hatt et såkalt skytebaneutvalg i arbeid for å finne et nytt sentralt skyteanlegg der man kunne samle aktivitetene til skyttere og jegere i kommunen.

Utredet Langmoen


Vil utrede Langmoen som fremtidig skytebane

Kommunestyret stilte seg bak forslaget fra det såkalte Skytebaneutvalget om å utrede fremtidig skytebane på Langmoen på Breivikeidet.


Utvalget så på en rekke lokaliteter, og landet etter hvert på Langmoen på Breivikeidet – som ble beskrevet som det minst negative.

Etter at administrasjonen nå har gått gjennom forutsetningene for et slikt anlegg har man fra den kanten gitt tommelen ned.

Administrasjonen peker blant annet på at det er usikre grunnforhold, utfordrende rassikringsproblematikk, konflikter med reindrift og friluftsliv – og krav om oppgradering av tilfartsveier som vil kreve store investeringer fra kommunens side.

For store kostnader

I saksfremlegget som kif-utvalget hadde på sitt bord ga administrasjonen planene – bokstavelig talt – nådeskudd med følgende formulering:


Nå har skytebaneutvalget bestemt seg

Skytebaneutvalget mener en ny skytebane bør etableres på Langmoen på Breivikeidet.


«Det forventes å være høye ekstrakostnader ved etablering av et skytebaneanlegg på den foreslåtte lokaliseringen, knyttet til oppgradering, drift og vedlikehold av adkomstveg, skredsikring og refleksjonsstøy. Administrasjonens vurdering er at det vil være svært krevende å realisere et sentralt skytebaneanlegg på Langmoen og anbefaler at man ikke går videre med denne lokaliseringen».

Kif-utvalget fulgte denne anbefalingen enstemmig – det samme gjorde kommune- og byutviklingsutvalget tirsdag.