Legerapport om «Roald Amundsen»: – Redde for å dø om bord

Korona-smittede på hurtigruten «Roald Amundsen» ble ikke isolert, og serverte mat til mannskapet mens de var smittet. Syke ansatte mistet tillit til leger og sykepleiere om bord, som brøt regler for smittevern.

DØDSANGST: Koronasyke sjøfolk på hurtigruteskipet Roald Amundsen fortalte leger fra Tromsø kommune at de fryktet for sitt eget liv.   Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Skandalen med koronasmitte på hurtigruteskipet «Roald Amundsen» øker i styrke. En rapport fra lege Katrine Wennevold i Tromsø kommune avslører klare brudd på regler for smittevern.

Et legeteam som befarte skipet forrige uke oppsummerer regelbruddene slik.

– Flere av mannskapet som testet positivt på covid-19 31. juli ble ikke isolert. Ansatte som hadde testet positivt fikk jobbe med tilbereding og servering av mat i flere dager, før de ble isolert 3. august.

– Ansatte som ble isolert med positiv test på korona meldte fra til skipslege og helsepersonell om smerter og feber. De får beskjed om at «dette ikke har noe med covid-19 å gjøre», og får ingen medisinsk behandling.

– Ansatte med koronasmitte melder fra til norske leger at de ikke har tillit til medisinsk personell om bord i båten. De norske ansatte varsler om fare for psykiske problemer for de filippinske ansatte.

UNDERSØKELSE: Legeteamet som undersøkte koronasyke sjøfolk på hurtigruta Roald Amundsen varslet om klare brudd på smittevern og fant flere syke enn det Hurtigruten hadde varslet om.   Foto: Håkon Steinmo

Hurtigrutens toppsjef inviterte pressen til møte, måtte dra etter under fire minutter

Konsernsjef Daniel Skjeldam tok seg tid til å snakke med pressen i Tromsø i fire minutter da han gjestet byen torsdag.


Avslørende undersøkelse

Hurtigruta «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø fredag 31. juli med flere korona-smittede personer om bord. Lørdag 1. august ble det kjent at 36 av mannskapet om bord testet positivt på covid-19, av dem var 33 filippinske sjøfolk. Skipet med de ansatte om bord ble lagt i karantene.

Den 5. august dro et team på 18 sykepleiere og leger fra Tromsø kommune og Universitetssykehuset UNN til skipet for å undersøke de syke sjøfolkene som var isolert om bord. Undersøkelsen skal etterhvert avdekke rystende forhold på smitteskipet.

Legeteamet er lovet på forhånd at skipet skal stille til disposisjon utstyr og informasjon om syke sjøfolk til undersøkelsene, er ingenting klart når teamet kommer på kaia. Det medisinske personellet på båten gir ingen informasjon. Den norske legen er satt i isolasjon om bord på båten fordi han ikke har fulgt reglene for smittevern.

Sjøfolkene undersøkes på kaia, og legeteamene oppdager fort at flere ansatte som har testet negativt viser symptomer på koronasykdom. En pasient er så dårlig at han bør legges inn på sykehuset, og ambulanse blir tilkalt.

Mannskapet forteller at de er svært bekymret for spredning av korona på skipet, fordi flere av dem som testet positivt på korona ikke ble isolert, men i flere dager delte lugarer med ansatte som hadde testet negativt.

– Vi mistenker nå sterkt at det er slik mannskapet frykter, at smitten fortsatt sirkulerer blant dem som ikke er isolert, skriver lege Katrine Wennevold.

Kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen sier at kommunen har overtatt det medisinske ansvaret for MS Roald Amundsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Interne e-poster: Hurtigruten-lege overrasket over at vondt i halsen er koronasymptom

En av de to skipslegene om bord på MS «Roald Amundsen» skal ha spurt om vondt i halsen var et covid-19 symptom.


Redde for å dø

Flere syke sjøfolk sier til legene at «de er redde for at de aldri kommer seg bort derifra og er redde for å dø om bord».

– Feber og hoste er tegn på covid-19. Det er mange ting som tyder på at informasjonen fra ledelsen til de om bord ikke har vært god nok, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø.

Det er langt flere på skipet som har symptomer på koronasmitte enn det som skipslegen har rapportert til kommunen. Kommunen bestemmer derfor at kommunen overtar det medisinske tilsynet på skipet.

– Det ble avtalt med kapteinen at alle de smittede skulle i isolasjon. At det ikke skjedde var ikke i tråd med det som ble avtalt. Det var flere smittede om bord enn det vi hadde fått beskjed om, og vi fikk heller ikke til å samarbeide med skipets helsetjeneste, sier Kristoffersen.


Hurtigruten ønsker granskingen velkommen: – Vi er glade for at granskingen er i gang

Styret i Hurtigruten, samt konsernsjef Daniel Skjeldam ga onsdag ettermiddag en uttalelse vedrørende granskningen som nå pågår.


Kapteinen savner informasjon

Kapteinen om bord forteller legene i Tromsø kommune den 5. august at det er «lite informasjon fra rederiet» og «ingen klare meldinger om håndteringen videre og hvem han skal forholde seg til».

– Det må være svært vanskelig for kapteinen, når han så langt ut i forløpet melder om dette. Linjene for en slik hendelse burde inngå i Hurtigrutens beredskapsplan, sier Kristoffersen.

Rune Thomas Ege er kommunikasjonssjef i Hurtigruten.  Foto: Pressefoto

Hurtigrutens kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege sier at selskapet har samarbeidet med Tromsø kommunen om flere inspeksjoner om bord, i samarbeid med Hurtigruten.

– Etter inspeksjonen på ettermiddagen den onsdagen, kom kommunen med to konkrete tilbakemeldinger. At smittevernet fungerte godt. Men at de ønsket endringer i organisering av det medisinske arbeidet om bord. Dette ble umiddelbart fulgt opp fra Hurtigrutens side. Vi kan utover det ikke gå inn i detaljer på dette tidspunktet, sier Ege.

Politiet i Tromsø etterforsker om Hurtigruten har brutt smittevernloven, og har gjort databeslag om bord. Sjøfartsdirektoratet reviderer hele rederiets system for sikkerhetsstyring og prosedyrer, mens Hurtigruten har leid inn et eksternt selskap til å revidere hendelsene.

– Vi kan ikke gå ytterligere inn på detaljer om enkeltpersoner eller enkeltdetaljer som dette akkurat nå. Det pågår en politietterforskning, det pågår ulike granskninger, og vi må vente på disse før vi får et bedre bilde av hva som har skjedd og hva som har gått galt, sier Ege.