Fylkesmannen kartlegger havner som kan ta imot fartøy med mistanke om smitte for å lette på trykket i Tromsø

Fylkesmannen i Troms og Finnmark kartlegger havner i fylket som kan ta imot skip hvor det er mistanke om koronasmitte.

HAVN: Fylkeskommunen kartlegger andre havner for å ta trykket vekk fra Tromsø.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Bakgrunnen for kartleggingen, som gjøres sammen med kommuner og helseforetak, er det stadig økende antallet slike tilfeller. Spesielt i Tromsø, hvor Hurtigrutens Roald Amundsen og Spitsbergen ligger til kai, i tillegg til to trålere og KV, bare de siste dagene.

– Vi har vært bekymret for presset på Tromsø, og uttrykt det overfor nasjonale myndigheter. Der er vi glad for å få et slikt oppdrag, sier fylkesberedskapssjef Ronny Schelderup, i en pressemelding.

Helsemyndighetene ønsker nå å kartlegge flere havner, med ulik størrelse langs hele kysten. I dag er det kun tre havner i Norge som kan ivareta oppgaver som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, som for eksempel koronaviruset. De tre havnene som har kapasitet til dette ligger i Oslo, Bergen og Tromsø.

– Vi må se på hvilke helsetjenester som ligger i nærheten av havna, kommunens testkapasitet og så videre, sier Schjelderup.

Arbeidet skal være ferdig allerede førstkommende onsdag, 19. august.