Nå blir «Brannalarms-blokka» pusset opp for 17 millioner kroner

Studentsamskipnaden - eier av studentboligenei Åsgårdveien - får nå penger til et omfattende oppussingsprosjekt. Regjeringen bevilger 17 millioner kroner for å ruste opp den nedslitte studentblokka på vestsiden av øya.

NEDSLITT: Studentboligene på Åsgård skal pusses opp etter at det er bevilget 17 millioner kroner i korona-støtte fra regjeringen.   Foto: Eline Tylden

nyheter

Hvor mange ganger brannvesenet har rykket ut til den såkalte Høyblokka ved Åsgård er uklart, men opp gjennom årene har det trolig vært et tresifret antall ganger.

Studentboligene – som er blant de eldste i Tromsø – er nedslitte, gamle og brannvarslingssystemet har til tider vært så vrangt at det er blitt utløst falske alarmer flere ganger i måneden.


Røykutvikling i studentboliger i Åsgårdvegen

Nødetater rykket ut til studentboligene, hvor det viste seg at matlaging var årsaken til røyken.


I folkemunne blant studentene er det blitt kalt «Grandiosa-utrykninger» ettersom alarmen har gått ved minste lille oversteking av frossenpizzaen.

MANGE UTRYKNINGER: Studentboligene på Åsgård har hatt mange brannutrykninger i løpet av årene. Nå skal blokka pusses opp for 17 millioner kroner.  Foto: Eskil Wie

200 studentboliger i Tromsø og Alta

De siste årene har det ikke vært like mange utrykninger som før, men studentblokka er like fullt overmoden for oppussing – og nå får Norges Arktiske Studentsamskipnad penger til dette.

– Det er bevilget i overkant av 17 millioner kroner til å pusse opp studentboligene. Det er bevilget penger til slike prosjekter som mer eller mindre er startklare – for å stimulere til aktivitet i byggebransjen, sier Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre.


Brannvesenet rykket ut til studentbolig

Torsdag formiddag rykket nødetatene ut til studentboligene i Åsgårdveien.


I tillegg til oppussingspenger for Åsgård-boligene har også Lyland-feltet i Alta fått midler til oppussing.

– Det er bevilget i alt 29 millioner kroner – noe som tilsvarer 200 studentboliger, sier Gudmundsen.

På landsbasis er det snakk om 2.000 studentboliger som nå settes i stand, sier han.

– Vi har bedt studentsamskipnadene rundt om i landet om å melde inn prosjekter som er «gryteklare» og som kan settes i gang relativt raskt. Så har vi bevilget penger til prosjektene som både kan stimulere til økt aktivitet i bransjen, men som også representerer et reelt behov for samfunnet, sier han.

MEGET FORNØYD: Administrerende direktør i Samskipnaden, Hans Petter Kvaal.  Foto: Martin Lægland

Totalkostnad på 40-50 millioner kroner

Administrerende direktør i Samskipnaden, Hans Petter Kvaal, sier at det er meget gledelig at pengene er bevilget.

– Det betyr at vi har fått alt vi har søkt om, og vi kan sette i gang med oppgradering av studentboligene allerede på nyåret, sier han til iTromsø.

Totalt vil prosjektet på Åsgård koste mellom 40 og 50 millioner kroner, resten vil samskipnaden ta på egen kappe.


Reagerer på studentsamskipnadens økte pris på klesvask: - Usympatisk og stygt å gjøre midt i korona

Intagram-kontoen «Min_Drittleilighet» reagerer kraftig. Studentsamskipnaden innrømmer dårlig «timing» på prisøkning av klesvask midt under korona.


– Oppussingen og oppgraderingen av Åsgård er et prosjekt som vi har jobbet med en stund, og det at vi nå får midler fra regjeringen gjør at vi kan gjøre det bedre enn vi kanskje ville ha kunnet uten de ekstra bevilgningene, sier Kvaal.

Han sier videre at oppussingen vil være omfattende.

– Vi vil pusse opp badene, fasadene, fellesarealer - vi vil simpelthen løfte boligene til dagens standard. Det er noe studentene har etterlyst lenge, sier han.