Tromsdalen:

Nå skal turstiene i Tromsdalen få et skikkelig ansiktsløft

Har du vært innerst i Tromsdalen de siste dagene så har du kanskje lagt merke til at det pågår arbeid på turstien mellom Dalheim og Svarthammaren. Det er neste trinn i en storstilt oppgradering av turstiene i Dalen – og på sikt skal stiene helt ned til gravlunden rustes opp.

HEVER STANDARDEN: Turstien mellom Svarthammaren og Dalheim i Tromsdalen er i dårlig forfatning, og rustes nå opp.  Foto: Gjert-Henrik Vedeler

nyheter

Det forteller friluftsrådgiver Gjert-Henrik Vedeler i Tromsø kommune.

Ifølge ham så vil arbeidet pågå i Tromsdalen så lenge været tillater det.

– Vi regner med å jobbe på stien mellom Dalheim og Svarthammaren i et par uker. Deretter starter vi på arbeidet med stien på solsiden av Dalen fra Dalheim ned til Gutta på Skauen, sier han.

OPPGRADERT: Turstien mellom Dalheim og Svarthammaren er i ferd med å bli oppgradert.  Foto: Gjert-Henrik Vedeler

Satt av to millioner i år

Det er satt av to millioner kroner til oppgradering av stiene i 2020, og ambisjonen fra Park og friluft i kommunen er at stiene skal få et kraftig standardløft.


Har oppgradert grusvei i Tromsdalen: – Har blitt meget bra

Tromsø kommune har snart ferdigstilt oppgraderingen av grusveien fra Gjetarsteinen til Dalheim.


– Stien mellom Dalheim og Svarthammaren har hatt stort behov for oppgradering. Den har vært veldig steinete og i dårlig forfatning, sier han.

FRILUFTSRÅDGIVER: Gjert-Henrik Vedeler er Friluftsrådgiver for Tromsø Kommune i seksjon for Idrett, Park og Friluft. Han bygger ny hundepark ved Kroken Alpinsenter.   Foto: Johannes Ytreberg

Nå blir de største steinene fjernet fra stien, det fylles på med masser og grøftene på siden av stien blir åpnet og jevnet til.

Stien nedover Tromsdalen fra Dalheim vil også bli oppgradert, forteller Vedeler.

– På denne strekningen vil vi ha samme gode standard som vi la på Turistvegen i fjor, med nytt toppdekke. Som ble meget bra, sier han.

Skal ruste opp rasteplassene

I tillegg til å oppgradere stiene vil også rasteplassene langs turveiene bli oppgradert.


Her skal hele lysløypa fornyes: – Vil gi en bedre turopplevelse

I vinter starter anleggsarbeidet i lysløypa i Tromsdalen, som nå står foran en storstilt renovering.


– Vi kommer til å rydde skog rundt rasteplassene, og der det trengs kommer vi også til å sette ut nye benker slik at rasteplassene blir attraktive, sier han.

Oppgraderingen av turstiene i Dalen er en del av den nylig vedtatte forvaltningsplanen for friluftsliv i Tromsdalen, forteller Vedeler.

Del av ny forvaltningsplan

– Tanken er at alle turstiene skal oppgraderes og få en høyere standard enn de har i dag. Det er et omfattende prosjekt som vil vare i flere år fremover, sier han.

Vedeler forteller at arbeidet i Tromsdalen har pågått i noen dager, og at tilbakemeldingene fra turgåere er overveldende positive.

– Maskinføreren oppe i Dalen forteller at det er veldig mange «tommelen opp» – så det er helt klart et arbeid som blir satt pris på, sier han.