Disse har søkt på direktørstillingen ved Nordnorsk Kunstmuseum

Museet fikk færre søkere til direktørstillingen enn forrige gang.

FLEST MENN SØKER: Nordnorsk Kunstmuseum har fått fem mannlige og tre kvinnelige søkere til direktørstillingen.  Foto: Jonny Hansen

nyheter

I mars ble direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, Jérémie McGowan, løst fra sitt åremål med få dagers varsel. Beslutningen skapte reaksjoner og flere av styrets medlemmer valgte å trekke seg i protest. Styreleder Grete Ellingsen begrunnet avgjørelsen med at McGowan «ikke har levert tilfredsstillende».

I april fortalte styreleder Grete Ellingsen til iTromsø at styret hadde startet arbeidet med å finne McGowans erstatter.

Da åremålsstillingen ble lyst ut i 2015 fikk museet inn 11 søkere. Nå er det kommet inn 9 søknader og flere av dem som søkte sist har sagt at de ikke er interessert i å søke på nytt.


Tidligere kandidater vil ikke ha toppjobben på kunstmuseet

Forrige gang fikk museet elleve søkere, men flere av dem som søkte sist er ikke interessert denne gangen.


Disse har søkt:

  • Peppe Bergström Hesselbom (56 år, avdelingssjef i Stockholm).
  • Mann (42)
  • Mann (56)
  • Thorbjørn Gaarder (65, Oslo)
  • Monica Herstad (43, Bekkestua)
  • Emanuele Lepri (Canada)
  • Annette Prior (50, museumsdirektør Göteborg)
  • Kristin Josefine Solstad (56, Tromsø)

Nordnorsk Kunstmuseums styreleder: «Målet er at den nye direktøren skal være på plass høsten 2020»

Grete Ellingsen har ingen planer om å tilby Jérémie McGowan en annen stilling ved museet etter at han fikk sparken som direktør.


Få kvinnelige søkere

I denne runden er det færre søkere og i tillegg er kjønnsfordelingen snudd på hodet: Av åtte søkere er tre kvinner.

Én av kvinnene som har søkt er kunstsosiolog og kurator Kristin Josefine Solstad.

HAR SØKT: Kunstsosiolog og kurator Kristin Josefine Solstad er én av to kvinner blant åtte søkere til stillingen som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. 

Solstad driver KunstsentralenNord som lager utstillinger og selger kunst. Hun solgte nylig fem steinskulpturer til UiT laget av kunstneren Knut Fjørtoft som døde for tre år siden.


UiT har kjøpt fem steinskulpturer fra privat eier laget av den avdøde kunstneren Knut Fjørtoft

Salget har tatt over ett år å gjennomføre. I fjor høst slo UiT til og nå skal skulpturene plasseres utenfor Naturfagbygget.