Stort prosjekt med sjøfugler i bymiljø får støtte fra kommunen

Norsk institutt for naturforskning (NINA) planlegger et større prosjekt rundt sjøfugler i bymiljø.

URBAN TYPE: Nå skal det forskes på «bymåsen», og andre sjøfugler bymiljø.  Foto: iTromsø

nyheter

Nå vil også Tromsø kommune bidra i prosjektet «Give as good as you get – reciprocal disturbance of natural breeding and urban seabirds», etter forespørsel fra forsker ved NINA, Tone Reiersen.


Leonard (11) har satt opp skilt for å redde livet til måsa Astrid og hennes egg

Da Leonard Høgseth (11) så at en pick up holdt på å kjøre over måseegget som lå rett ved den trafikkerte veien, tok han grep: Han dro rett hjem og lagde et skilt.


Klima- og miljørådgiver Bo Eide i Tromsø kommune skriver følgende begrunnelse for et kommunalt bidrag på to ukesverk øremerket prosjektet:

«Tromsø kommune, med sin lange kystlinje, og et bymiljø tett knyttet til sjøen, kjenner godt til mange problemstillinger knyttet til sjøfugler i bymiljø, og merker økt fokus fra innbyggere / publikum på både positive og negative sider ved det faktum at sjøfugl bruker bymiljø både som arena for matsøk, og som hekkeplass.

Kommunen er i en posisjon der den både skal opptre som forvalter av natur og vilt, men også være lydhør over for publikums og næringslivets interesser i bebygde strøk. Det er en rekke problemstillinger rundt sjøfugl / måser i byen som vi ønsker å lære mere om, og bidra til større kunnskap om.»


Lørdagsmåseriet

En kystby uten måser i sentrum er en død by

Og det var dessuten de som kom hit først.