Krever koronakompensasjon til fylkeskommunene: – Kan gå ut over skole og kollektivtransport

Stortinget må garantere full kompensasjon til fylkeskommunene for både 2020 og 2021, skriver fylkesordførerne i et brev til Stortinget.

PENGER: Fylkeskommunene ønsker at Stortinget garanterer full koronakompensasjon.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I høst skal fylkeskommunene forberede og vedta budsjettene for 2021. I den anledning er det viktig for dem å vite om de får økonomisk kompensasjon for koronakrisen.

– Vi må ha sikkerhet for at inntektstap og merutgifter som følge av koronapandemien dekkes fullt ut fra staten både i inneværende år og neste år. Alternativet blir ellers å kutte i driftsbudsjettene til videregående skoler, veivedlikehold og kollektivtransport, og utsette nye viktige prosjekter, sier Tore Sandvik, leder av fylkesordførerkollegiet, i en pressemelding.


Reiselivet forsøker å unngå katastrofe - vil friste nordmenn nordover

Reiselivsnæringen gjør nå alt de kan for å få folk til å være turister i eget land. Målet er å unngå total katastrofe som følge av koronapandemien. Prosjektet har fått navnet «Dypdykk Norge».


Milliarder bevilget

Så langt i 2020 er det blitt bevilget over tre milliarder kroner for å kompensere for inntektstapet i kollektivtransporten. Ifølge tall fra fylkeskommunene tyder på at dette i hovedsak vil kunne dekke inntektstapet for sektoren i inneværende år, så fremst smittesituasjonen ikke forverres.

– Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter. Det gjelder også dekning av merutgifter til smittevern og vikarutgifter og øvrige inntektstap, sier Sandvik.


Nå blir det helårsferge mellom Brensholmen og Botnhamn: – Tror den kommer til å bli populær

Fra og med høsten 2021 kan man reise mellom Brensholmen og Botnhamn hele året.


Vil ha partigruppene med

I brevet til Stortinget oppfordres også partigruppene til å legge inn midler til økt vedlikehold av fylkesveier, forsterke satsingen på kompetansehevende tiltak og på fylkeskommunale virkemidler for distrikts- og regionsutvikling i statsbudsjettet 2021.

– Fylkeskommunene har evne til å handle raskt, basert på lokal og regional kunnskap, samhandle med partene i arbeidslivet og forberede og effektuere politiske vedtak. Dette må bli en viktigere del av den nasjonale bekjempelsen av de økonomiske skadevirkningene av koronapandemien, samt i den grønne omstillingen av samfunnet, sier Sandvik i pressemeldingen.