Arnfinns rekefabrikk er like stor som hele oljeleverandør-næringen

Flere fiskebruk i Troms har like store inntekter som leverandørnæringen til oljeindustrien i Troms. - Leveransene til olje går ned.

RIK PÅ REKER: Direktør Arnfinn Semmingsen og Semmingsen-familien eier rekefabrikken Stella Polaris.  Foto: Stian Jakobsen, Folkebladet

nyheter

I den lille bygda Kårvikhamn mellom Finnsnes og Tromsø ligger rekefabrikken Stella Polaris med utsikt over Gisundet. 70 ansatte jobber på hjørnestensbedriften i bygda, der det med stort og smått bor 200 personer.

Selskapet passerte for første gang en halv milliard kroner i inntekter i fjor. Det er omtrent like mye som hele oljeservice-næringen i Troms hadde i omsetning i fjor.

– Jeg har ikke tenkt over at vi har like store inntekter, sier direktør Arnfinn Semmingsen i Stella Polaris.

AUTOMATISERT: Bearbeidingen av reker er i stor grad automatisert og skjer i lokalet bak administrerende direktør Arnfinn Semmingsen i Stella Polaris  Foto: Stian Jakobsen, Folkebladet

NHO og Econ spådde for 15 år siden at oljenæringen skulle bli økonomisk drivkraft i nord og gi landsdelen 10.000 nye arbeidsplasser, mens den tradisjonelle fiskeindustrien måtte omstille.

Status er at én rekefabrikk med 70 ansatte i Kårvikhamn har like høye inntekter som alle de 40 bedriftene i Troms som leverer tjenester og varer til oljesektoren.

– Å passere en halv milliard i omsetning var en milepæl. Det er den høyeste omsetningen vi har hatt. Vi går fra å være en mellomstor til en stor bedrift, sier Semmingsen.

Torsketunger på kaia

Han leder familiebedriften som for 50 år siden startet som et lite fiskebruk i Midt-Troms, og som i fjor omsatte for rekordhøye 507 millioner kroner. Også Karlsøy-bruket på Vannøya utenfor Tromsø satte ny rekord med 560 millioner kroner i inntekter i fjor.

Til sammenligning leverte 39 bedrifter i Troms varer og tjenester for 524 millioner kroner til olje- og gassindustrien i fjor, ifølge rapporten Levert fra Kunnskapsparken i Bodø.

– Vi har fortsatt få ansatte og relativt stor omsetning per ansatt. Vi økte til to skift i fjor og utnytter fabrikken bedre. Mye av produksjonen er automatisert, så vi trenger ikke øke antall ansatte så mye, sier Semmingsen om rekefabrikken som er jevnstor med oljeleverandør-næringen i Troms.

Han startet som torsketungeskjærer på kaia i Kårvikhamn som guttunge og eide sin første aksje i farens fiskebruk 15 år gammel. Han kjørte truck og pillet reker da han var 16 år og har gått gradene i fabrikken, der han ble produksjonssjef og teknisk sjef inntil han overtok som daglig leder i fjor. Flere av søsknene hans jobber også i fabrikken.

– Målet er å få til god drift og ha en levedyktig bedrift over tid, sier Semmingsen.

Verst i Troms

SIKKERHET: Kurs i kameratredning i bassenget til Arcos Sikkerhetssenter i Tromsø.   Foto: Ronald Johansen

De 39 bedriftene i Troms som leverer til oljesektoren får bare 16 prosent av inntektene fra oljenæringen. Resten av inntektene kommer fra andre næringer. Nord på Tromsøya ligger en av de mange bedriftene som har noe av inntekten fra oljesektoren, og enda mer fra fiskeri og havbruk.

– Nå må dere svømme. Legg dere på rygg, roper instruktør Gunnar Winther inne i det blå bassenget til Arcos sikkerhetssenter.

Et dusin mannfolk plasker rundt i oransje overlevingsdrakter og øver på å mestre bølger og vind. En kar forsøker å klatre opp i en redningsflåte, men faller ut i vannet igjen.

– Øvelsene må være så realistiske som mulige. De øver på kameratredning og å håndtere bølger, nedbør og vind under kontrollerte forhold, sier daglig leder Bjørn Gundersen i Arcos, som følger sikkerhetskurset fra bassengkanten.

KURS: Daglig leder Bjørn Gundersen i Arcos følger sikkerhetskurset fra bassengkanten.   Foto: Ronald Johansen

Ikke vekst i olje

Gode tider i fiskeri og havbruk gjør at selskapet hans øker inntektene fra de to sjømat-næringene, mens leveransene til oljenæringen går ned i år.

– Havbruksnæringen, fiskeri og skipsfart er veldig viktig for oss. Skal jeg spå vil den videre veksten for oss skje i havbruk, fisk og landbaserte næringer, sier Gundersen, som leder sju ansatte og omsetter for rundt 25 millioner kroner.

– Vi har de siste årene hatt om lag 10 prosent av inntektene fra Olje & Gass næringen. Det er gjerne offshore-arbeidere som bor i nord som tar kurs hos oss. I år går leveransene til olje & gass ned, siden vi mistet et stort oppdrag fra Equinor på grunn av koronapandemien. Vi har tro på at Hammerfest LNG vil komme tilbake neste høst. Samtidig ser jeg ikke for meg noen stor vekst i leveransene til olje- og gass i årene fremover, legger han til.

Ifølge rapporten Levert er de nordnorske leveransene til oljesektoren reelt sett lavere i fjor enn de var for 10 år siden. I 2010 hadde de nordnorske bedriftene leveranser for 3,5 milliarder kroner, mens de i i fjor hadde leveranser for 3,9 milliarder kroner. Justert for inflasjon tilsvarer 3,5 milliarder kroner i 2010 litt over 4,2 milliarder kroner i 2019.

Halvparten borte i Tromsø

Bedriftene forventer i år en kraftig reduksjon i inntektene fra oljesektoren, som er kraftig rammet av koronaviruset. Selskapene i Troms anslår at inntektene går ned med nær 200 millioner kroner i år, til 340 millioner kroner. Det er en nedgang på hele 35 prosent.

SIKKERHETSSENTER: Bjørn Gundersen i Arcos  Foto: Ronald Johansen

Verst er det i Tromsø, der omsetningen i år trolig blir halvert fra 340 millioner i fjor til 170 millioner kroner i år, blant annet fordi rederiet Troms Offshore flagger ut og Aker Solutions legger ned kontoret i byen. 280 årsverk i oljeservice-næringen i Troms blir redusert med 80 til rundt 200 årsverk i år.

Av de 178 bedriftene i Nord-Norge som leverte til oljenæringen, hadde 124 av dem leveranser verdt under 10 millioner kroner. Rundt 50 bedrifter i Nord-Norge hadde leveranser verdt mer enn 10 millioner kroner. Bare 50 selskaper i hele Nord-Norge har størsteparten av sin omsetning fra oljesektoren. Det er registrert 27.000 aksjeselskaper i Nord-Norge.