Busstreiken når Tromsø – tar ut hele avdelingen

Busstreiken trappes opp ytterligere 4.500 nye bussjåfører førstkommende lørdag, da vil nesten 8.200 bussjåfører over hele landet være i streik. Det betyr at også Tromsø rammes av streiken.
nyheter

Søndag startet busstreiken etter at det ikke ble enighet i forhandlingene mellom Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, og NHO Transport.

Dersom det ikke blir noen enighet i løpet av uken, vil streiken trappes ytterligere opp lørdag. Da vil nesten 8.200 bussjåfører bli tatt ut.

– Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum, i en pressemelding.


Senterleder håper på en kortvarig streik: – De har en svært samfunnsviktig jobb

Vekterne krever bedre betalt for helg- og nattjobbing. 41 vektere er tatt ut i streik i Tromsø.


Hele avdelingen i streik

Boreal Travel AS avdeling Tromsø tar ut fem sjåfører i streik om det ikke blir enighet. Det vil si at samtlige i avdelingen blir tatt ut.

– Vi har fem faste ansatte i Tromsø. Resten er timesjåfører, det vil si at de blir kalt inn på oppdrag, forteller Lars Ellingsen, avdelingsleder i Boreal Travel AS avdeling Tromsø.

Han hadde ikke blitt informert om at de kunne bli tatt ut da iTromsø ringte.

– Jeg har ikke hørt noe fra dem over meg, men jeg får nok informasjon fra dem snart, sier avdelingslederen til iTromsø.

Ifølge Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet vil ikke Tide sin avdeling i Tromsø bli rammet av streiken per nå.


Fylkesrådet ønsker dialog med kommunene om kollektivkutt

Fylkeskommunen ønsker innspill fra kommunene før de skal kutte 49 millioner i kollektivtrafikken.


Kan ramme svømmekjøring

Boreal Travel setter opp bussturer på bestilling fra det kommersielle markedet.

– Primært har vi hatt kjøring av turister, men det har naturlig nok vært lite av det nå på grunn av korona. Sånn sett har streiken liten betydning for vår drift. Vi har for øvrig tre skoler som vi kjører til svømming, så der vil det ha litt betydning, sier Ellingsen og legger til:

– Det hender at vi har såkalte ad-hoc turer, som er sporadiske turer der man har behov for det, men på grunn av korona så er det også liten aktivitet der. Jeg tror ikke streiken har så mye betydning sånn sett.


Er lei av skader på bussene – krever at busstoppet utenfor Nerstranda endres eller flyttes

Tide Buss AS mener busstoppet utenfor Nerstranda utgjør en risiko og har fått nok av at materielle skader på bussene på grunn av trafikkaos. De frykter også at folk vil komme til skade og nå krever de at kommunen må fikse stoppet.


Rolig i forhold til streiken

Ellingsen velger å puste med magen selv om det ventes harde forhandlingsdager for å oppheve busstreiken.

– Jeg har faktisk ikke tenkt så veldig mye på streiken. Siden det er så få turistreiser så får ikke det så stor betydning. Alle med fast jobb i avdelingen her er også permitterte, og jobber bare enkelttimer, så det får ikke så stor betydning sett fra arbeidsgiversiden. Det eneste er at tre skoler mister svømmekjøringen, sier Ellingsen.

– Men jeg tror det kommer til å gå seg til i løpet av uken når man ser hvilke konsekvenser busstreiken får i Viken, legger han til.

– Ingen signaler om nye forhandlinger

Fellesforbundets forhandlingsleder, Dag-Einar Sivertsen, anser det ikke som usannsynlig at streiken trappes opp i inneværende uke.

– Vi er i en pågående arbeidskonflikt, og har ikke fått noen signaler om nye forhandlinger. Vår strategi vil bli vurdert fortløpende, sier Sivertsen – som uttaler at et betydelig antall bussjåfører i Tromsø er fagorganiserte.

– En streik blant våre sjåfører i Tromsø vil merkes både i kommunene og regionen, sier forhandlingslederen.