Flertallet i kommunestyregruppa stemte nei til Arctic Center: – Saken har kanskje fått ufortjent mye oppmerksomhet

Etter å ha diskutert Arctic Center-saken i over to timer var kommunestyregruppa i Arbeiderpartiet delt. Men flertallet sier nei til reguleringsplanen.

FLERTALLET SIER NEI: Tone Marie Myklevoll er nestleder i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Hun er også leder for hovedutvalg for kommune- og byutvikling.   Foto: Frank Lande

nyheter

Aps kommunestyregruppe holdt mandag møte for å diskutere Arctic Center-saken, og sender nå en innstilling til representantskapsmøtet torsdag. Innstillingen er todelt.

Flertallet foreslår at reguleringsplanen avvises, mens mindretallet foreslår at reguleringsplanen sendes tilbake for innarbeiding av nye retningslinjer og føringer for å gjøre planen bedre.

«Dette innebærer blant annet at prosjektet skal gjennomføres som fossilfri byggeplass, rekkefølgebestemmelsene må bli bedre og konsekvensene av inngrepene i myr må utredes bedre. Opplegget for vann og avløp må også klargjøres», heter det i en pressemelding sendt ut av Arbeiderpartiet rett etter møtet i dag.

«Fair» å ta med mindretallet

– Klarte dere ikke å få hele gruppa til å stille seg bak en innstilling?

– Flertallet i kommunestyregruppa er for å avvise planen, men vi tenker at det er vanskelig å si hva flertallet i partiet mener. Da tenker vi at det er «fair» at vi også har med ei mindretallsinnstilling. Alternativet ville vært at vi avviste planen, punktum. Men det er mange som også ønsker at vi skal jobbe for ei mellomløsning, da tenker vi at det er riktig at vi sender begge innstillingene, svarer Tone Marie Myklevoll, nestleder i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe og leder for kommune- og byutviklingsutvalget.

Til stede på møtet – som ble gjennomført digitalt – var hele Arbeiderpartiets kommunestyregruppe, i tillegg var det tre representanter for Tromsø Arbeiderparti og en representant fra AUF. Ordfører Gunnar Wilhelmsen er inhabil, og var ikke til stede.

Myklevoll ønsker ikke å opplyse hvor mange som stemte med flertallet eller mindretallet.

– Diskuterte ikke ordføreren

Arctic Center-saken har vært krevende for Arbeiderpartiet.

iTromsø avslørte forrige helg hvordan ordfører Gunnar Wilhelmsen skjelte ut kommunestyregruppa til Ap, etter de sa nei til Arctic Center i kommunestyret i april. Wilhelmsen er sammen med sin bror majoritetseiere i Arctic Center, og han er følgelig inhabil i saken.

Ordføreren beklaget oppførselen i formannskapet forrige uke.

Saken kommer opp til ny behandling nå fordi kommunestyrets flertall mente det skjedde en saksbehandlingsfeil første gang saken kom opp til behandling.

Myklevoll avviser at ordfører Gunnar Wilhelmsen har vært tema for møtet. På spørsmål om ordførerens engasjement i saken ble diskutert, svarer hun kontant «nei».


Rødt er ikke tilfreds med ordførerens beklagelse: – Saken er ikke ferdig

Rødt er ennå ikke fornøyd med ordførerens svar om sin rolle i Arctic Center-saken. Kontrollutvalget vurderer å ta opp saken.


– Var det vanskelig å komme med en innstilling i en sak der ordføreren, som også er inhabil, har gitt så tydelig uttrykk for sine meninger?

– Nei. Vi har kun diskutert saken. Det er nok av ting å diskutere i den for å si det sånn. Vi har jobbet med saken ut fra innholdet den har. Vi har også forsøkt å ta hensyn til alle innspillene vi har fått fra medlemsmøtet, det å gå gjennom disse er hva vi egentlig har brukt tida på, sier Myklevoll.

Representantskapet avgjør saken

Det digitale møtet varte i godt over to timer mandag ettermiddag.

– For min egen del ser jeg fram til å få representantskapsbehandling av saken og å komme videre. Det er tross alt en enkel reguleringsplan blant veldig mange andre planer og andre viktige saker vi holder på med. Den har kanskje fått ufortjent mye oppmerksomhet. Jeg ser frem til hva vi enn lander på. Når de har fått gjort ferdig sin behandling, så har vi i hvert fall behandlet denne saken veldig grundig og ordentlig, sier Myklevoll.


Slik avgjøres Arctic Center-saken i Arbeiderpartiet

Hva i alle dager er et representantskap? Velkommen til et kræsjkurs i Arbeiderpartiets organisasjonsstruktur.


Torsdag skal et representantskap i Tromsø Arbeiderparti behandle Arctic Center-saken, og gruppas innstillinger til saken. Kommunestyregruppa kommer til å stille seg bak representantskapets avgjørelse i saken når saken skal behandles i kommunestyret.