Fylkesrådet ønsker dialog med kommunene om kollektivkutt

Fylkeskommunen ønsker innspill fra kommunene før de skal kutte 49 millioner i kollektivtrafikken.

INVITERER KOMMUNENE: Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel, inviterer kommunene til dialog om kutt i kollektivbudsjettet.  Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Fylkestinget vedtok i juni i år et budsjettkutt som får konsekvenser for kollektivtilbudet.

Et redusert driftsnivå på kollektivtransporten innenfor buss, båt og ferge skal gjøre at fylkeskommunen sparer inn 49 millioner kroner i helårseffekt fra 2021.


Er lei av skader på bussene – krever at busstoppet utenfor Nerstranda endres eller flyttes

Tide Buss AS mener busstoppet utenfor Nerstranda utgjør en risiko og har fått nok av at materielle skader på bussene på grunn av trafikkaos. De frykter også at folk vil komme til skade og nå krever de at kommunen må fikse stoppet.


– Kan ikke bruke penger vi ikke har

I den anledning inviterer fylkeskommunen kommunene til dialog om budsjettkuttene.

– Fylkesrådet har fått med seg et vedtak fra fylkestinget med store nedtrekk på kollektiv. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, og må derfor se på alle muligheter for å bruke mindre penger på kollektiv samtidig som vi ikke gjør det vanskeligere å reise i fylket, sier Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel i en pressemelding.

– Vi vil forsøke å ta bort avganger som har færrest reisende. Jeg har selvfølgelig håp om økte rammer fra regjeringen i årets statsbudsjett – hurtigbåt, buss og ferge er tross alt det som binder sammen folk i nord, legger hun til.


Trenger innspill

I de videre vurderingene skal det vektlegges hvilke behov og muligheter lokalsamfunnene har, særlig med vekt på befolkningssammensetning, antall fastboende hele året, pendlere og reell næringsaktivitet.

– I tillegg til en skriftlig høringsrunde inviterer jeg alle ordførerne i fylket til et møte førstkommende tirsdag for å si litt om bakgrunnen for og prosessen rundt kuttene. Formålet med møtet er å svare på spørsmål og lytte til de bekymringene som dette medfører, sier Hansen i pressemeldingen.