Digital undervisning fører til ensomhet blant studentene: – Mange forteller at de sliter med vanskelige tanker

På 42 dager har Studentrådgivinga ved UiT hatt 482 samtaler med 225 studenter. 225 studenter som syns hverdagen er vanskelig på grunn av ensomhet.

GRATIS LAVTERSKELTILBUD: Studentrådgivinga er et gratis lavterskeltilbud for studenter. De ansatte er psykologer, sosionomer, pedagoger og vernepleiere. På bildet: leder i Studentrådgivinga, Bente Høiseth. 

nyheter

Universiteter og høyskoler over hele landet har hatt delvis eller heldigital undervisning siden koronapandemien la seg som en tjukk tåke i mars. Den isolerte studiehverdagen har ført til at mange opplever en mer ensom studenttilværelse enn de hadde sett for seg.

Det merker Studentrådgivinga ved Norges arktiske studentsamskipnad.

– Mange forteller at de er slitne av å sitte så mye alene, at de sliter med vanskelige tanker, og at de mangler oversikt og struktur over hverdagen sin, forteller leder for Studentrådgivinga, Bente Høiseth.


Vil hjelpe gründerspirer fra grunnskole til universitet og ut i arbeidslivet

Mandag arrangerte Ungt Entreprenørskap Troms fagdag for lærere fra Tromsø-skolene. Lærerne ble koblet opp mot både unge og erfarne Tromsø-gründere.


Større behov for å snakke

Fra semesterstart 11. august til og med 22. september, har Studentrådgivinga hatt kontakt med 225 studenter og gjennomført 482 samtaler bare i Tromsø.

Det er 482 samtaler med 225 studenter på 42 dager.

Fra april til juni i år hadde de kontakt med 232 studenter og gjennomførte 922 samtaler. Året før snakket de med 293 studenter og gjennomførte 916 samtaler.

– Det vi ser er at vi ikke hadde kontakt med flere studenter da pandemien sto på som verst, men at de vi hadde kontakt med hadde større behov for å snakke, sier Høiseth.


Foreldre i Tromsø kjøper bolig til ungene i stedet for å leie

Høye leiepriser og stor verdiøkning av bolig gjør at flere foreldre kjøper sekundærbolig i Tromsø for å hjelpe barna på eiendomsmarkedet.


Lavterskeltilbud

Studentrådsgivninga i Samskipnaden ved UiT er et gratis lavterskeltilbud med kort ventetid for studenter som trenger å snakke om stort og smått, med psykisk helse som en sentral del av tilbudet.

I vår, da campus var stengt på grunn av korona, tilbød de samtaler over telefon og video. I høstsemesteret tilbyr de både fysiske møter, kurs og seminarer, i tillegg til samtaler over nett.

– Vi så det allerede da, at mange slet med ensomhet og mangel på struktur. Det er en stor pågang av studenter som trenger hjelp med akkurat dette.


Jusstudent Vetle (23) er ny rådgiver for utenriksministeren: – Jeg kunne ikke la denne muligheten gå fra meg

Vetle Langedahl (23) hadde forberedt seg på å fullføre masteroppgaven i rettsvitenskap på UiT i høst. En henvendelse fra regjeringen satte imidlertid planene på vent.


Overvekt av jenter

Det er mest jenter som tar kontakt med Studentrådgivinga, og de er fordelt fra på alle trinn i studieløpet.

– Det er for oss som andre like tilbud innenfor helsesektoren at det er ei overvekt av jenter. Når man vet at menn er overrepresentert i selvmordsstatistikker, er det klart at vi skulle ønske at vi kunne nå ut til mennene også – at de tok kontakt.

Problemene varierer fra å ikke takle studiet, å ikke takle hverdagen, til å ikke livet. Alt fra å ikke vite eller våge hvordan man skal komme seg til campus, overgangen fra å bo hos mamma og pappa til å flytte på hybel og mestre livet selv, til dårlig selvbilde og mer alvorlige tanker.

– Dette kan være studenter er litt sårbare i utgangspunktet, som kanskje syntes at studiehverdagen eller det sosiale i seg selv var krevende, men likevel ok. Problemene vokste seg større når man ikke var på campus lengre, ikke satt ved siden av noen på forelesning som man kanskje kunne ha snakket med. Etter hvert blir da også vanskeligere å komme seg ut når det først skjer noe.


UiT klatrer 100 plasser i internasjonal rangering, og passerer NTNU: – Jeg blir veldig stolt

Men Universitetet i Oslo (UiO) er fortsatt rangert høyest av de norske universitetene.


Viktig å komme seg ut

Høiseth oppfordrer alle som syns at den digitale studiehverdagen er litt vel krevende og ensom om å bruke alle muligheter de har til å være sosiale.

– Terskelen for å gå ut bli høyere jo mer man sitter inne. Kom deg ut i frisk luft og vær sosial. Både Kraft og Samskipnaden har lavterskel treningstilbud, gågrupper, malegrupper og til og med digital bingo.

Det er også viktig, ifølge Høiseth, å få struktur på dagen og legge en plan som er realistisk.

– Stå opp til vettig tid, sett deg et studiemål for dagen som er gjennomførbar, og bruk muligheten du har til kollokvium og seminarer.

– Og husk, hvis det er noe du bærer på av stort og smått er det bare å ta kontakt. Jo tidligere, jo bedre, legger Høiseth til.