Nå har Egon fått skjenkebevilling

Restauranten har endelig fått lov til å servere alkohol på Jekta.

INNVILGELSE: Egon har flere ganger søkt om å få servere alkohol på Jekta, men har alltid fått avslag. Denne gangen ble søknaden godkjent.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I lang tid har Egon hatt et ønske om å åpne restaurant på Jekta, men la planene på is da kommunens politikere ikke ønsket at det skulle serveres alkohol på kjøpesentre.

I august i år snudde derimot kommunen og åpnet for å servere alkohol på kjøpesentre. Det førte til at Egon på nytt ønsket å åpne restaurant på Jekta.


Åpner for skjenking av alkohol på kjøpesentre: – Vi er blitt mer kontinentale

Dermed kan Egon Restaurants mangeårige kamp for å etablere seg på Jekta snart være over.


Nå har de også fått innvilget sin søknad om servering- og skjenkebevilling på Jekta. Det kommer fram i et dokument fra kommunen.

Restauranten får tillatelse til å servere alkohol klasse 1 og 2, som vil si alkoholholdig drikke fra 2,5 – 4,7 prosent, og 4,7 – 22 prosent.

«Det forutsettes at skjenking av alkohol foregår i samsvar med gjeldende regelverk. De viktigste regler finnes i serveringsloven, Retningslinjer for servering-, tobakk og alkoholhåndtering Tromsø kommune, forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø kommune samt alkoholloven med forskrifter. Det forutsettes at bevillingshaver oppfyller sine forpliktelser i forhold til loven.», står det i dokumentet.

Egon forventer å åpne restauranten rundt årsskiftet til 2021.


Nye skjenkeregler kan gi Egon-restaurant på Jekta: – Vi etablerer oss så snart reglene er endra

Kommunen har sendt forslag til nye retningslinjer for alkoholservering ut på høring. Der åpnes det for skjenking på kjøpesentre.