Utenriksministeren: Mener ny måte å regne på kan gi bedre veier

En ny måte å regne samfunnsøkonomisk nytte for samferdselsprosjekt kan lønne seg for Nord-Norge, skal vi tro utenriksministeren.

NORDOMRÅDE-MINISTER: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide er ansvarlig for regjeringas nye Nordområdemelding. Hvorfor er det noe vi burde forholde oss til? Det forsøker hun å forklare i dette intervjuet.  

nyheter

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og store deler av regjeringa, deriblant statsminister Erna Solberg, reiste forrige uke rundt i landsdelen for å få innspill til deres nye nordområdemelding.

Men hva er egentlig nordområdemeldinga, og hvorfor er det relevant for folk i Nord-Norge?

– Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde. Jeg bruker ofte som eksempel at vi har en tredjedel av landområdene våre i nordområdene og nesten 80 prosent av havområdene er i nord. I tillegg bor mellom ni og ti prosent av befolkninga i Norge i nordområdene. Det er veldig annerledes enn i de fleste andre arktiske land, hvor veldig få mennesker i deres nordområder sammenlignet med oss, sier Søreide til iTromsø.

– Nordområdemeldinga er relevant for folk, enkelt og greit fordi det handler om hvor folk bor, hvor de skal ta utdanning, jobbe, bo og forske.

– Men det skal folk i resten av landet også?

– Ja, men hvis man ikke tenker at det er noen spesielle forutsetninger i nord, så blir det vanskeligere å få folk til å bosette seg her, bli boende eller komme tilbake.


Går inn for jernbane i nord: – Vi tuller ikke med vårt partiprogram

En enstemmig programkomité i Arbeiderpartiet vil ha Nord-Norgebanen inn i partiprogrammet.


Klima og sikkerhet

Hun peker på at man ser effektene av klimaendringene tre ganger så fort i nordområdene, sammenlignet med andre steder i verden.

– Ikke fordi det er her utslippene skjer, men det er her vi ser konsekvensene.

TROMSØBESØK: Eriksen tilbragte flere dager forrige uke i Nord-Norge, deriblant i Tromsø, Alta og Hammerfest.  

I tillegg forklarer hun at nordområdemeldinga vil ta for seg sikkerhetspolitikk, geopolitikk og Norges forhold til nabolandene og da særlig Russland.


Erna Solberg har fått nok av «sentrum og periferi»: – Det blir en veldig rar meta-debatt

Statsministeren fryder seg over nominasjonskamp internt i Høyre i samtlige nordnorske fylker, og mener det landsdelen trenger er – forutsigbart nok – mer av regjeringas politikk.


Vil vektlegge verdiskapning

Regjeringsapparatet besøkte på sitt storbesøk flere steder i nord i forrige uke. Fra Lofoten, Narvik og til Tromsø, Alta, Hammerfest og til og med Harstad og Narvik.

– Vi har fått mange innspill, deriblant om dette som går på måten man vurderer samfunnsøkonomisk nytte for samferdselsprosjekter. Nord-Norge vil aldri vinne noen konkurranse på antall mennesker som kjører over ei bru, rett og slett fordi det er for få mennesker her, sier utenriksministeren.

– Men Nord-Norge er i ferd med å nå ganske langt opp i konkurransen når det kommer til verdiskaping. Hammerfest er et godt eksempel på det: Det skipes eksportverdier for 70 millioner kroner fra Hammerfest hver dag. Det er veldig mye penger. Så hvis man klarte å finne noen kriterier hvor man tydeligere vektlegger verdiskapning som en del av regnestykket for å se om det er lønnsomt å bygge en vei eller bru, eller hva det måtte være, så ville det vært interessant. Det vil aldri bli det eneste kriteriet, men en tydeligere del av vurderingen.

NYTENKING: Utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen vil at staten skal tenke nytt om samfunnsøkonomisk lønnsomhet når man gjør beregninger for samferdselsprosjekter.  

– For det er ikke med i stor nok grad i regnestykket i dag?

– Det er ikke fremtredende nok. Får man for eksempel til en vei her som gjør at man får verdier raskere ut til et eksportmarked, eller ut til et helt nytt marked, så bør det vektlegges. Tydeliggjør man verdiskapning så tror jeg det hadde vært nyttig, sier hun, og legger til at 2/3 av eksportverdiene i Norge kommer fra hav- og kystbaserte næringer som i stor grad ligger i Nord-Norge.


Lørdag tok flere en «kaffe med Erna» på Jekta

Et utvalg mennesker fikk ta en «kaffe med Erna» da statsministeren gjestet Fryd på Jekta.


Mer privat kapital

Et annet viktig poeng for Søreide er å legge til rette i større grad for å sikre privat verdiskapning i Nord-Norge, og å lette tilgangen på frisk kapital.

– Mange opplever at det er krevende å starte bedrifter i landsdelen, fordi det er vanskelig å få tilgang på kapital. Forrige gang vi laget en såkornordning som skulle matche privat kapital, så var det ikke nok privat kapital til å bruke opp midlene vi satt av.

Beskjedene Søreide har fått på sine møter med finansmiljøer er at dette nå har endret seg.

– Tilbakemeldinga fra bank og finansmiljøer i Nord-Norge er at situasjonen er annerledes nå, med større inntekter og mer privat kapital i anløp. Det synes jeg er veldig interessant, og det tar vi med oss.