Ny «tyveritrend» rammer ungdomsskoleelever

Rektor er bekymret for elevenes sikkerhet etter at flere har opplevd at syklene har blitt utsatt for hærverk. Nå har hun satt i gang tiltak.

STJELER SYKKELDELER: Rektor ved Sommerlyst ungdomsskole opplever at stadig flere stjeler sykkeldeler fra parkerte sykler.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Flere elever ved Sommerlyst ungdomsskole skal ha blitt frastjålet ulike deler fra syklene sine, mens de har vært parkert utenfor skolen.

– Dette kan få store konsekvenser hvis man kjører i høy fart, sier rektor Merethe Dalseth ved Sommerlyst ungdomsskole.


Krever 40.000 kroner i erstatning for el-sykkeltyveri

En 40 år gammel mann bosatt i Tromsø skal ved flere anledninger ha stjålet og oppbevart el-sykler som ikke var hans. Aktor vil i retten kreve at han betaler 40.000 kroner i erstatning.


Elevene opplever at bolter blir løsnet, styret løsnet og bremseklosser blir borte.

Nylig sendte hun ut ved en melding til foresatte og elever ved skolen, der hun informerte om at hun har fått flere henvendelser om sykkelhærverk.

REKTOR: Merethe Dalseth er rektor ved Sommerlyst skole.  Foto: JAHANGIR AKASH

Ifølge Dalseth er dette noe som hovedsakelig skjer utenom skoletiden, men forteller at de som skole har et ansvar å ta vare på sine elever.

– Jeg sendte ut meldingen fordi jeg ønsket å oppfordre både elever og foresatte til å sjekke sykkelen. Vi ønsker å unngå at noen havner i en ulykke.


31-åring varetektsfengsles i fire uker - skal ha begått en rekke lovbrudd

Listen over lovbrudd den siktede skal ha begått er lang: Kroppskrenkelse, trusler, hindring av offentlig tjenestemann, tre tilfeller av skadeverk, to ordensforstyrrelser og fire mindre tyverier.


Rektoren opplever at informasjonen har bidratt til elevene i større grad sjekker syklene sine før de begynner å sykle.

Dette er likevel ikke et unikt fenomen for Sommerlyst skole, ifølge Dalseth. .

Også Tromstun skole har hatt noen tilfeller av lignende hærverk.

REKTOR VED TROMSTUN: Sturla Vik  Foto: Privat

– Vi har hatt 2–3 i løpet av høsten, men vi har ikke satt i gang noen tiltak. Dersom det blir flere vil vi vurdere å sende ut en melding slik som Sommerlyst har gjort, sier Sturla Vik, rektor ved Tromstun.