Overraskende funn om tromsøværingers vekt

Forskere på Tromsøundersøkelsen har funnet ut at Tromsø befolkningen sliter mer med fedme enn før, men vi er friskere. Nå prøver de å finne en kur.

TYKK, MEN SUNN: Tromsøværinger blir tykkere, men også friskere.   Foto: NTB /Scanpix

nyheter

De fleste her i byen kjenner nok til Tromsøundersøkelsen, Norges lengste pågående undersøkelse. Forskningen skal blant annet vidra til å øke kunnskapen om helse og sykdom i befolkningen og bidrar til bedre pasientbehandling, nasjonalt og internasjonalt.

I over 40 år har undersøkelsen forsket på tromsømenn- og kvinner, og deres helse, hvor mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974.


Tromsø kommune har kjøpt smittevernutstyr for 8,2 millioner kroner: – Det har vært en uoversiktlig situasjon med mange useriøse aktører

En arbeidsgruppe som fikk i ansvar å bestille smittevernutstyr forteller om kaotiske tilstander de første månedene etter pandemiutbruddet.


Nå har forskerne, i denne undersøkelsen, funnet ut at vi er blant de feteste i Vest-Europa, men også blant de friskeste.

Det var NRK som omtalte saken først.

Funnene som er gjort når det kommer til overvekt er særegne for Tromsø i akkurat denne undersøkelsen, men Hopstock sier at andre forskningsundersøkelser har fått de samme funnene i USA og Nord-Europa.

FORSKER: Laila Hopstock er forsker ved Tromsøundersøkelsen.   Foto: Arkiv

– Vi ser at i den vestlige verden der det er høy inntekt så øker fedmen, men færre har høy kolesterol og høyt blodtrykk, sier Laila Arnesdatter Hopstock, forsker ved Universitet i Tromsø og en av de som jobber med Tromsøundersøkelsen. Da hovedsakelig med overvekt, kosthold og fysisk aktivitet.

Færre røyker og eldre lever lenger

Men Tromsø er ikke den eneste byen i Norge som sliter med samme problematikk. Hopstock forteller at en lignende undersøkelse er pågående i Nord-Trøndelag. Den har foregått litt kortere enn Tromsøundersøkelsen men har hatt flere deltakere, og har fått lignende funn.


UiT forskere kan ha funnet nye metoder for å behandle barnekreft

Behandlingen er foreløpig bare testet på celler og mus, og det vil ta flere år før den eventuelt kan tas i bruk.


– Det kan bety at dette faktisk er et nasjonalt problem. Det er bekymringsverdig, sier Hopstock.

Men er det noe gledelig med disse funnene?

– Ja, mener Hopstock.

– Andre risikoer som var høyere før, har gått ned. Det er færre som røyker, noe som kan gi oss svar på hvorfor vi er friskere. De eldre har også fått bedre helse, som gjør at de lever lenger, sier Hun og fortsetter:

– Det er spennende å se utviklingen til de eldre. De har fått bedre gripestyrke, og generelt blitt sunnere og friskere. Dette gjør også at de også får mindre behov for helsetjenester. De eldre er rett og slett blitt mer funksjonsdyktig.

Prøver å finne kur

Forskerne ved Tromsøundersøkelsen prøver nå likevel å finne en kur, som kan hjelpe å stoppe utviklingen.

De har allerede testet ut et eksperiment som har gitt effekt.

– Vi testet ut et intensivt treningsprogram, som viste at deltakerne ble sterkere og slankere. Nå ønsker vi å gjennomføre det på en enda større del av befolkningen. Vi ønsker å vite hvor lite som skal til for å få en endring, og hvor lite oppfølging som vil være nødvendig, avslutter Hopstock.