Troms Kraft selger seg ut av Nordkraft

Kraftselskapet har akseptert et bud på 220 millioner kroner på sin aksjepost.
nyheter

Mandag ettermiddag skriver Troms Kraft følgende i en pressemelding:

"Troms Kraft har akseptert et bud fra Nordkraft AS på 220 millioner kroner for selskapets aksjepost i Nordkraft AS. Det er Nordkraft selv som kjøper Troms Kraft sin eierandel på 5,33 prosent. Dette betyr at Troms Kraft er helt ute av eierskapet i Nordkraft, etter å ha kjøpt seg inn i selskapet i 2010. "

Konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen, forklarer salget med følgende, ifølge pressemeldingen:

- Nordkraft og Hålogaland Kraft er i dag i en prosess for å slå sammen selskapene. De ønsker å rydde så mye som mulig i eierskapsstrukturen, og tilbød oss et utkjøp til det vi vurderer som en god pris. For Troms Kraft er det viktigere å frigjøre midler til satsinger på nye grønne prosjekter, enn å sitte med mindre aksjeposter i andre selskap. Vi har allerede startet spennende prosjekter som peker framover mot et bærekraftig, fullelektrisk Nord-Norge, og blir med dette salget enda bedre i stand til å finansiere våre satsinger. Samtidig vil jeg takke Nordkraft for følget og samarbeidet, og ønsker våre kolleger i Narvik og Harstad lykke til med sammenslåingen.

Troms Kraft opplyser om at eierposten i dag er bokført med en verdi på 101 millioner kroner. Det betyr at Troms Kraft får en gevinst på 119 millioner i forbindelse med salget.