Kommunens økonomirapport 2 klar: – Bruker fortsatt mer penger enn vi har

Økonomirapport 2 i Tromsø kommune viser at kommunen styrer mot et bedre resultat enn først anslått, men at de fortsatt bruker mer penger enn de har.

MERFORBRUK: Mari Enoksen Hult er fungerende kommunedirektør. I en pressemelding onsdag kunne hun fortelle at kommunen fortsatt bruker mer penger enn de har.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Merforbruket i 2020 er i økonomirapport 2 anslått til 68,5 millioner kroner. Slik prognosene viser er netto driftsresultat forbedret med 73 millioner kroner, sammenlignet med regnskapet i fjor.

Vi bruker fortsatt mer penger enn vi har, noe som er alvorlig. Men for innbyggerne i Tromsø er det godt nytt at vi ser en markant, positiv utvikling. Det er også godt nytt for våre ansatte at deres arbeid gir resultater, sier Mari Enoksen Hult, fungerende kommunedirektør i en pressemelding.


Wilhelmsen er klar på at kommunen ikke skal betale for Hurtigrutens koronaskandale

Ordføreren og kommunedirektøren er tydelige på at kommunen ikke skal ta regninga for de store kostnadene knyttet til blant annet Hurtigruten-utbruddet.


Kommunen har hatt store utgifter knyttet til koronapandemien. Disse er inkludert i økonomirapporten.

– Vi har en god dialog med staten, og forventer å få dekket alle merutgifter knyttet til korona, sier Enoksen Hult.

ØKONOMIRAPPORT: Økonomirapport 2 viser at kommunen fortsatt bruker mer penger enn det de har.  Foto: Ronald Johansen

Kommunen har satt søkelyset på å redusere sykefraværet, nedgang i antall årsverk, organisasjonsutvikling, en restriktiv innkjøpspraksis og tilpasning av tjenestenivå. Det har skjedd forbedring på alle områder.

Antall årsverk er tatt ned med 170, sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Sykefraværet er redusert i store deler av organisasjonen. Kommunedirektøren vil i tiden fremover ha særlig fokus på sammenhengen mellom stillingsreduksjon og sykefravær.


Kommunen vil vurdere erstatningskrav mot Hurtigruten

Tromsø kommune ser på mulighetene til å kreve penger av Hurtigruten som følge av påførte kostnader etter korona-skandalen.


– Økonomirapporten bekrefter at systematisk arbeid over lang tid begynner å gi ønsket resultat. Særlig i avdeling for helse og omsorg ser vi nå en god utvikling, og det i en tid da de har stått i en ekstraordinær innsats knyttet til korona. Den gode utviklingen kommer fordi ansatte i kommunen, tillitsvalgte og politikere har arbeidet godt sammen for å få til en bedre og mer effektiv drift, og samtidig holde et høyt tjenestenivå. Jeg vil berømme innsatsen, sier Enoksen Hult i pressemeldingen.