Regjeringen bevilger penger for å videreføre byggingen av ny E8

Regjeringen bevilger penger til Statens vegvesen for å videreføre byggingen av ny E8 i Ramfjorden.
nyheter

Under en pressekonferanse onsdag kunne stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (Høyre) fortelle at det på statsbudsjettet er satt av et beløp til Statens vegvesen for å videreføre E8-arbeidet.

– Det er ikke satt av et konkret beløp til prosjektet, men veivesenet har fått en rammebevilgning slik at arbeidet kan fortsette etter planen, sier Gudmundsen under pressekonferansen onsdag.


Statsbudsjettet 2021:

Nå blir det dyrere for alkohol, tobakk og drivstoff

I regjeringens budsjettforslag for 2021, ligger det an til en kraftig økning i særlig prisen på alkohol og tobakk.Foreslår 100 millioner til å løfte norsk eksport

Regjeringen vil legge 100 millioner kroner på bordet for å styrke norsk eksport i statsbudsjettet for neste år.


Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen vil de forberede full anleggsstart på ny E8 Sørbotn-Laukslett i første halvår i 2022.

– Dette er en god dag for vi som er opptatt av trafikksikre veier med god fremkommelighet, sier områdedirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen, utbygging nord i pressemeldingen.

Grunnervervene i Statens vegvesen går travle tider i møte på strekningen Sørbotn-Laukslett. Den 9,7 kilometer lange nye europaveien berører 53 eiendommer.


Statsbudsjettet 2021

Tromsø kommune får 138 millioner kroner mer i statlige overføringer: – Det synes jeg virker fornuftig

Tromsø kommune vil få 4,356 milliarder kroner i statlige overføringer neste år.


– Vi skal løse inn to bolighus som kommer for tett på veilinja, sier Johansen.

I tillegg skal det flyttes høyspentlinjer flere steder på strekningen fra Sørbotn til Hans Larsa-neset. Vegvesenet håper også de kan gå i gang med å lage en større veifylling ved Leirbakken.

– Når planen er godkjent eksternt, skal vi lage forslag til finansiering som Stortinget skal vedta. Planen er at veien til 1,9 milliarder skal bygges uten bompenger, sier Johansen i pressemeldingen.