Reiselivsbedrift i Nord-Norge om statsbudsjettet: – Det er snakk om overlevelse

Regjeringen setter av 680 millioner kroner til reiselivet, men tiltaket er ikke spesifisert og overlates til Stortinget å konkretisere. Reiselivsbedrifter i nord er redde for fremtiden.

Ole Henning Fredriksen mener det eneste positive med statsbudsjettposten for reiselivet, er at den ikke er konkretisert ennå.  Foto: Frank Lande

nyheter

I dag la regjeringen fram det foreslåtte statsbudsjettet for 2021. Til reiseliv er det satt av 680 millioner til særskilte tiltak.

Til sammenligning har reiselivet de siste fire månedene fått 1,5 milliarder.

– Det eneste positive med dette budsjettet, er at tiltaksposten ikke er konkretisert ennå. Det gir mulighet for at partene i arbeidslivet kan bidra med innspill basert på sin kunnskap om næringen, slik at innretningen treffer behovene best mulig.

Det sier Ole-Henning Fredriksen som sammen med familien driver Hamn i Senja, et hotell med integrert opplevelsessenter.

De har normalt 40 ansatte og en omsetning på 40 millioner kroner i året.

– Det er snakk om overlevelse, det er ikke snakk om å tjene penger, sier Ole-Henning Fredriksen til E24.

– Hele hovedmarkedet for reiselivet i nord er borte. Dette må møtes med tiltak fra årsskiftet og fram mot neste sommer som gjør at bedriftene, og spesielt de som er avhengig av internasjonal turisme, overlever, sier han.

Avventende

– Det vil gå både vinter og vår før vi vet hvordan dette beregnes. Så lenge vi ikke vet noe mer om innhold og formål, så er det vanskelig å vite hvilken effekt ordningen kan få, sier daglig leder Anne Grete Johansen ved Polaria i Tromsø.

Anne Grete Johansen, direktør i Stiftelsen Polaria.  Foto: Ronald Johansen

Hun er avventende, men mener summen i statsbudsjettet høres lite ut.

– Det som er viktig er at så lenge grensen er stengt og smitten ikke er under kontroll, vil reiselivet være like sterkt berørt.


Statsbudsjettet 2021

NHO Arktis: – Lite trøst å hente for koronarammede bedrifter

Regiondirektør Målfrid Baik forventer at det nøkterne budsjettet som er lagt frem betyr at det vil komme nye krisepakker til bedriftene neste år.


Johansen opplyser om at Polaria har fått innvilget støtte fra Kulturdepartementet.

– Så vi er ute av det mørkeste av tunnelen. Og selv om vi har få gjester, vil vi med minimal drift og redusert bemanning, klare vi oss ut på nyåret. Vi er optimistiske i forhold til sommeren neste år og håper en vaksine er på plass da, slik at vi igjen kan ta imot internasjonale gjester fra høsten 2021, sier Johansen.

Venter fortsatt på ordning for høsten og vinteren

Næringsminister Iselin Nybø annonserte en ny milliard-krisepakke for reiselivet 21. september, men uten å si noe om vilkårene for å motta støtte.

Til sammen har reiselivsbransjen ventet to måneder på en ny ordning. Den er fortsatt ikke satt.

– Dette går hardt utover reiselivet i nord, mener Børre Berglund, som er klyngeleder i Arctic-365, en reiselivsklynge som består av over 90 bedrifter fra Lofoten i sør til Nordkapp i nord.


Statsbudsjettet 2021:

Statens andel av føringstilskuddet kuttet fra 33 millioner til 12 i løpet av tre år: – Dette kan bety slutten for fiskemottakene våre i Nord-Troms

I fjor handlet Karl Alberth Hansen fisk for 14 millioner kroner på mottaksstasjonene i Burfjord, Djupvik og Manndalen, men dersom transportstøtten fra staten faller bort, vil ikke handelen i distriktet være lønnsom. Det kan bety slutten for flere kystsamfunn.


Han beregner et omsetningstap for reiselivsnæringen i nordnorske kommuner på rundt 8,5 milliarder, såframt ting ikke normaliseres innen 2022.

– Reiseliv er en av de viktigste næringene her. Vi mister i snitt 33 prosent av sysselsettingen i reiselivsnæringen i landsdelen på grunn av denne krisen, sier Berglund.