Ønsker mer debatt om stygg og pen arkitektur

Som leder i Kommune- og byutviklingsutvalget vil Tone Marie Myklevoll (Ap) ha arkitektur på dagsorden slik at utbyggingsprosjekt er belyst godt nok før de vedtas.

STORT ENGASJEMENT: Tone Marie Myklevoll (Ap), leder for Kommune- og byutviklingsutvalget har merket seg det store engasjementet rundt konkrete utbyggingsprosjekt, spesielt når byggene blir stygge eller for høye. Nå vil hun etablere et debattforum for byutvikling.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Det hender at utbyggingsprosjekter i Tromsø ikke blir helt slik politikerne hadde sett for seg da planene ble vedtatt. Både Sentrum terrasse og The Edge skapte i sin tid på hver sin måte heftig debatt i forkant av utbyggingen – førstnevnte for at det ble mye høyere enn antatt, sistnevnte for at det passet bedre inn i omgivelsene enn fryktet.

Løftes ikke nok fram

I vår blusset debatten over pen eller stygg arkitektur opp igjen på nytt, også det anskueliggjort gjennom bygg som ser dagens lys etter at politikerne har gjort sine vedtak.

– Bygninger som Solseilet, Storhaugen, Grand hotell og studentboligene på Stakkevollvegen er ulike, men har til felles at de har skapt størst debatt etter realisering. Dette kan tyde på at arkitektur og estetikk ikke løftes nok fram eller drøftes godt nok i saker som utredes, at disse diskusjonene ikke vektlegges nok i debatten, og/eller at sluttproduktet endres underveis.


Debatt:

Sammen må vi sikre at det vi får en byutvikling som vi kan være stolte av i fremtiden

Å være byutviklingspolitiker føles mange ganger som det umuliges kunst.


Det heter det i saksfremlegget fra administrasjonen når Kommune- og byutviklingsutvalget (Koby) tirsdag 13. oktober skal ta stilling til spørsmålet "Hvordan sikre estetiske kvaliteter i plan- og byggesaker?".

Ta aktiv rolle

– Det kan synes som Tromsø kommune trenger både en tydeligere arkitektur- og byplanstrategi og en veileder for skjønnsmessig vurdering av estetikk og arkitektur, tilpasset våre lokale forhold, heter det i saksfremlegget.

I kommunaldirektørens innstilling til vedtak heter det at:

* Det skal legges vekt på at arkitektur og estetikk sikres gjennom plan- og byggesaker.

* I forbindelse med revidering av kommunedelplanens arealdel bør det vedtas bestemmelser om hvordan utforming, arkitektur og estetikk kan ivaretas på en god måte i planprosessen.

* Kommunen skal ta en aktiv rolle for å styrke arkitektur og estetikk som tema i samfunnsdebatten gjennom dialog og samarbeid med andre aktører.

Være i forkant

– Jeg kommer til å fremme et tilleggsforslag om etablering av et byutviklingsforum som Koby har eierskap til. Jeg foreslår at det settes ned en styringsgruppe med komitélederen som leder og med fagfolk fra administrasjonen. Målet er å få til åpne møter hvor både næringslivet og administrasjonen er representert, sier Myklevoll.


Debatt:

Arktiske uterom?

Tromsø er arktisk hovedstad, blant annet i kraft av vår arktiske historie og vår geografiske posisjon. Dette er et utgangspunkt som gir oss store muligheter, men også en og annen utfordring.


Hun viser til at slike fora hvor estetikk og arkitektur settes på dagsorden ikke er noe nytt, men at Tromsø har noe å lære av både Oslo og Bergen som har det i dag. Hun ser for seg å hente inn innledere til møtene for å få til et best mulig byutvikling i Tromsø.

– Det er viktig med diskusjoner i forkant når for eksempel et viktig offentlig bygg som nytt museum skal bygges, hvor området rundt også må tas med i diskusjonen. Det gjelder også utbyggingen av Nordlyskvartalet som vil få et stort volum midt i sentrum. Når det gjelder hotellplanene på Austad-tomta, synes vi skissene var for massive, men egentlig er vi for sent på banen for å gjøre endringer.

Ta opplyste valg

Sentrum terrasse og hotellet The Edge mener Myklevoll illustrerer hvor forskjellig to store prosjekter kan bli til tross for samme utgangspunkt.

– Begge er bygd innenfor samme ramme, men for The Edge er det tatt hensyn til omgivelsene på en helt annen måte.


Austad-kvartalet:

Her kan det nå bygges et 41 meter høyt hotellbygg, men planene ble godkjent med strenge utseende-krav

Kommunestyret godkjente onsdag planene på et 41 meter - eller 13 etasjer - høyt hotell på tomta ved siden av Ishavshotellet og Radisson Blu. Politikerne stiller imidlertid strenge krav til estetikk.


Koby-lederen ønsker seg et større engasjement i forkant av utbyggingene i stedet for i etterkant, som skjer stadig oftere. Hun legger ikke skjul på at det er krevende å sette seg inn i de ofte dokumenttunge utbyggingssakene.

– Reguleringsplanene er veldig omfattende og kan være oppe i tusen sider. Det blir mye å sette seg inn i. Skissene som ligger ved er ofte bare volumskisser som det er vanskelig å danne seg et visuelt inntrykk ut ifra. Dette er et vanskelig fag, men det er viktig for oss. Kompleksiteten må gjenspeiles i saksfremlegget så vi kan ta gode beslutninger, sier Tone Marie Myklevoll.