Fraråder landing på UNN med nytt redningshelikopter

Landingsplassen ved Nord-Norges største sykehus er uegna for de nye redningshelikoptrene – selv med allerede planlagte utbedringer. Nå ber Helse Nord om at det snarest finnes en løsning.

UEGNA: Dagens helikopterlandingsplass ved UNN er uegna for de nye redningshelikoptrene, viser risikoanalyse. Operasjonene med dagens ambulansehelikoptre, som bildet viser, er imidlertid uproblematisk.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

– Beslutning om infrastruktur ved UNN bør fattes i løpet av kort tid, skriver Helse Nord-direktør Cecilie Daae i et brev til anskaffelsesprosjektet for de nye redningshelikoptrene (NAWSARH – Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter).

Allerede høsten 2016 gjennomførte Forsvarets piloter befaring av landingsplassen ved Universitetssykehuset. Det ble da konkludert med at landing med de nye redningshelikoptrene AW 101 kunne gjennomføres dersom en del mindre tiltak ble gjennomført. Blant annet stenging av Sykehusveien, varsling av legevakten slik at ansatte og pasienter ikke oppholdt seg utendørs ved landing og avgang og skjerming av parkeringsplass.

I ettertid har testlandinger både i Bergen og i Trondheim vist at rotorvind fra det nye redningshelikopteret skaper utfordringer.

PROBLEMER: Landing på UNN med de nye redningshelikoptrene frarådes på grunn av kraftig vind fra rotorene. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix 

Nye redningshelikoptre settes endelig i drift tirsdag

Oppgaven med å plukke ut Sea Kings erstatter var en av de aller første sakene til Solberg-regjeringen høsten 2013. Tirsdag overtar redningshelikoptrene AW101.


Tiltak uten effekt

En risikoanalyse gjennomført i august i år viser at ingen av de foreslåtte tiltalene vil bety noe særlig reduksjon av risikoen, og det frarådes derfor at man tar ned AW 101 på den eksisterende landingsplassen.

– Det må gjennomføres større tiltak for å sikre at AW101 kan lande og ta av ved UNN Tromsø, skriver Daae.

I brevet fra Helse Nord-direktøren til anskaffelsesprosjektet som ledes av Justis- og beredskapsdepartementet, skisseres det og en kraftig økning av helikopteraktiviteten til og fra UNN i årene fremover. Dette fordi innføring av de nye redningshelikoptrene i Bodø og på Banak vil føre til flere flyginger direkte til UNN i stedet for til et av lokalsykehusene i landsdelen. I tillegg kommer etableringen av en ny redningshelikopterbase i Tromsø.

Å lande på Tromsø lufthavn for så å frakte pasienter med bil til sykehuset blir heller ikke sett på som en holdbar løsning.

– Vurder ny landingsplass

I brevet fra Helse Nord-direktøren understrekes det at det haster med å finne en løsning. Redningsbasen på Banak forventes å ha de nye helikoptrene i drift på slutten av 2021, og i Bodø skal Sea King-maskinene være erstattet sommeren 2022.

– Helse nord ber om at NAWSARH-prosjektet gjør en ny utredning for å se hvilke tiltak som kan sikre landing med AW 101, eller at det bygges en ny landingsplass som er hevet over dagens nivå.

– Uavhengig av hvilken løsning utredningen konkluderer med, må kostnadene til denne tas inn i NAWSARH-prosjektet for gjennomføring, skriver Daae.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordna ansvaret for prosjektet med å skaffe nye redningshelikopter. Det har så langt ikke lykkes å få svar fra departementet på hvordan utfordringen med helikopterlandingsplass skal løses.

Men i regjeringens beskrivelse av anskaffelsesprosessen går det tydelig fram at det også skal omfatte oppgradering av helikopterbasene samt utbedring av landingsplasser ved enkelte av landets sykehus.


Avviser Bardufoss – fiskerne vil ha redningshelikopter i Tromsø

Krefter er satt i sving for å flytte den planlagte basen for redningshelikopter fra Tromsø til Bardufoss. Nå sier en rekke aktører i fiskerinæringen klart ifra om at basen bør legges til Tromsø.