Bevilger over 32 millioner kroner til bredbåndsutbygging

Fylkesrådet har bevilget støtte på til sammen 32.493.540 kroner til etablering av bredbåndstilbud.

UTBYGGING: Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, næring og kultur, har sammen med fylkesrådet bevilget over 32 millioner kroner til å bygge ut bredbåndstilbudet i fylket.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

nyheter

Støtten kommer til å omfatte elleve kommuner fordelt på 21 områder.

– Koronapandemien viser betydningen av tilgang til høykapasitets bredbåndstilbud for befolkning og næringsliv. Bredbåndsutbygging er viktig for å bidra til det, sier Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø, i en pressemelding.


Fylkestinget sier nei til sentralisering av lensmannsdistrikt

Fylkestinget i Troms og Finnmark er sterkt bekymret for de omfattende prosessene Politimesteren i Troms har satt i gang knyttet til organisering av lensmannsmannsdistrikt i Troms, skriver fylkespolitiker Irene Lange Nordahl (Sp).


Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø  Foto: Harald F. Hereide, Troms og Finnmark fylkeskommune

Nedprioriteres

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin årlige bredbåndsundersøkelse viser at det fortsatt er stort behov for offentlig satsing, slik at alle husstander og virksomheter i Norge har tilgang til høyhastighetsbredbånd.

– Forslag til statsbudsjett 2021 viser at regjeringen ikke prioriterer å sikre tilstrekkelig bredbåndstilbud til alle ved ikke å følge opp satsingen som har vært i 2020. Totalrammen for ordningen reduseres fra 406 millioner til 264 millioner kroner fra 2020 til 2021, sier Anne Torill Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur.


Statsbudsjettet 2021

Tromsø kommune får 138 millioner kroner mer i statlige overføringer: – Det synes jeg virker fornuftig

Tromsø kommune vil få 4,356 milliarder kroner i statlige overføringer neste år.


Vesentlig for næringslivet

Eriksen og Balto forventer at regjeringen kommer med tiltak som bidrar til digitaliseringssatsing, og ber Linda Hofstad Helleland arbeide for videre satsing på området.

– Tilstrekkelig bredbåndskapasitet er vesentlig for drift og vekst i næringslivet så vel som for attraktive lokalsamfunn der unge ønsker å leve og virke, sier fylkesrådene i pressemeldingen.