Prorektor ville hatt mer penger til forskning, men roser likevel en viktig del av statsbudsjettet

Kenneth Ruud, prorektor ved UiT, er tilfreds med at regjeringen ønsker å satse mer på det grønne skiftet.

RIS OG ROS: Selv om prorektor på UiT, Kenneth Ruud, synes det kunne vært lagt av mer penger i statsbudsjettet til grunnleggende forskning, men er likevel glad for at de har satt av milliarder til forskning og utvikling.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 var det satt av 40,9 milliarder til forskning og utvikling. Samtidig signaliserte de at de ville slutte seg til Horisont Europa, det europeiske romprogrammet og Digital Europe.

– Det er meget gledelig. En deltakelse i romprogrammet er viktig for Nord-Norge i lys av den sentrale posisjonen som regionen har innen norsk romvirksomhet. Det er også gledelig at regjeringen satser på Andøya Space Port, sier Kenneth Ruud, prorektor ved UiT, til uit.no.


Statsbudsjettet:

UiT-rektoren er både glad og skuffet

UiT-rektor Anne Husebekk er glad over at antall studieplasser på universitet øker de neste fire årene, men er samtidig skuffet over at en rekke viktige satsninger ikke er på plass.


– Signaliserer vilje

Prorektoren mener det grønne skiftet vil utfordre alle deler av samfunnet, spesielt på forskningen som skal bidra til morgendagens løsninger.

– Derfor er det svært bra at regjeringen i statsbudsjettet signaliserer vilje til å satse tungt på næringsrettet forskning og innovasjon med vekt på grønn omstilling, sier han.


UiT får fem millioner til å ta i bruk VR-teknologi i helseundervisningen

UiT har fått fem millioner kroner til å bruke VR-teknologi i undervisningen hos helsefagstudenter. Rektor Anne Husebekk håper de vil gå videre med teknologien.


Koronaplan

Samtidig skulle han gjerne ha ønsket at regjeringen satser mer på grunnleggende og fremragende forskning.

– Samfunnet vil komme endret ut av Covid-19-pandemien, og da er det essensielt å ha gjort investeringer for å frembringe kunnskapen som samfunnet og næringslivet trenger. Det betyr også en satsing på radikalt nye ideer, sier prorektoren.

– Dette er noe alle er enige om vil bli stadig viktigere for å løse morgendagens utfordringer. UH-sektoren hadde forpliktet seg til en slik satsing i fjor, men den ble utsatt på grunn av Covid-19. Regjeringens budsjettforslag ser imidlertid ikke ut til å svare ut dette, legger han til.


70 millioner til å utvikle moderne undervisningsmetoder

Bare 14 av 86 prosjekter får støtte når regjeringen deler ut 70 millioner kroner for å bedre undervisningen.


– Reduserer Norges mulighet til å lykkes

Ruud frykter at den manglende satsingen på grunnforskning kan føre til at suksessraten går ned på sentrale toppforskningsprogrammer hvor konkurransen allerede er hard.

– Dette vil potensielt kunne redusere Norges mulighet til å lykkes på europeisk nivå hos European Research Council, sier prorektoren.

Situasjonen blir ikke bedre ved at statsbudsjettet legger opp til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som ble innført i 2015 og går ut på at alle statlige virksomheter får 0,5 prosent kutt i sine driftsutgifter (ABE-kutt). For UiT vil dette bety et kutt på 17 millioner kroner.

– Selv om vi kanskje ikke er overrasket, så er et nytt ABE-kutt problematisk og svekker våre muligheter til å realisere vårt forskningspotensial, sier Ruud til uit.no.