Gir risikotillegg til sykepleiere. Tillitsvalgt håper det vil hjelpe på rekrutteringsutfordringene

Tromsø kommune har vedtatt å gi sykepleiere et generelt risikotillegg på legevakta, i tillegg har kommunen vedtatt et koronatillegg.

FÅR RISIKOTILLEGG: Fra nå av får alle fast ansatte sykepleiere på legevakta risikotillegg.   Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Sykepleiere i faste stillinger på legevakta får nå et generelt risikotillegg på 35.000 kroner i året.

Dette skriver Daniel Brox, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, NSF, i Tromsø kommune i en e-post til iTromsø fredag.

Daniel Brox, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.  Foto: Ronald Johansen

Vedtaket ble bestemt etter at Brox gjennomførte forhandlinger med Tromsø kommune.

– Vi sendte inn kravet om generelt risikotillegg den 18. mars på bakgrunn av forskning som viste at vold og trusler om vold er noe legevaktsykepleiere er mer utsatt for enn andres sykepleiere, sier Brox til iTromsø.

Har slitt med rekruttering

I første omgang ble kravet avvist og skulle siden tas opp under lokale lønnsforhandlinger senere i høst.

– Det har ikke gått så fort, men det er veldig gledelig at arbeidsgiver ønsket å forhandle tidligere, sier Brox.

Han opplyser om at forhandlingene har gått veldig greit.


Leder i helseutvalget om mulig stenging av avdeling på Helsehuset: – Det er en midlertidig krise

Dersom kommunen ikke greier å rekruttere flere sykepleiere i tiden fremover, vil de være nødt til å stenge rehabiliteringsavdelingen på Helsehuset.


– Vi har møtt stor forståelse fra arbeidsgiver om at dette er absolutt nødvendig. Og jeg glad for at vi nå kompenseres for det å være utsatt for vold og trusler om vold. Dette er kommunens frontlinje og det har i lang tid vært en høy risiko å jobbe her, noe som også har hatt innvirkning på rekrutteringen, sier Brox.

For det har, ifølge ham, vært vanskelig å rekruttere folk til ledige sykepleierstillinger der.

Samme avtale som i fengselet

– Dette tillegget håper jeg at vil virke godt på de store rekrutteringsutfordringene vi har hatt. Tillegget kommer til å gjøre sykepleierstillingene her mer attraktive.

Avdelingsdirektør Margrethe Kristiansen i kommunen sier til iTromsø at avtalen er omtrent den samme som kommunen har vedrørende helsepersonell i fengselet.

Hun sier at det er naturlig at denne avtalen kommer på plass for de ansatte sykepleierne på legevakta.

– De siste årene er pasientene på legevakta blitt en gruppe som er langt mer kompleks enn tidligere, og avtalen vil gjenspeile denne situasjonen, sier hun.

Også Kristiansen tror at avtalen vil gjøre det lettere å rekruttere sykepleiere til legevakta.

– Vi har jo allerede nå svært kompetente sykepleiere som jobber på legevakta, men selvfølgelig vil den nye avtalen være rekrutteringsfremmende, sier hun.

Koronatillegget


Frykter smittespredning på legevakta på grunn av plass- og personellmangel

De tillitsvalgte for sykepleierne ved kommunens legevakt roper varsku om arbeidsforholdene. Blant annet peker man på at plass- og personalmangel gjør det svært vanskelig å opprettholde nødvendig smittevern.


Kommunen og tillitsvalgt har også i dag blitt enige om at alle sykepleiere og sykepleierstudenter på legevakta og luftveisklinikken skal få et koronatillegg på 1.000 kroner per vakt. Dette gjelder under hele pandemien. Dette tillegget skal også gjelde Sør-Tromsøya sykehjem under det lokale utbruddet, samt pandemiklinikken der de russiske sjømennene er satt i karantene.


Her hylles de ansatte på isolatavdelinga ved Sør-Tromsøya sykehjem: – De er noen tøffinger. Våre helter.

7. oktober ble det klart at det var koronasmitte på Sør-Tromsøya sykehjem. Siden har et knippe helsearbeidere jobbet på spreng på smitteavdelinga. Torsdag ble de hyllet av sine medarbeidere.


– Jeg har hatt møte med medlemmene i dag, og de er veldig glade for disse tilleggene, sier Brox.