Garanterer tilskudd på over 41 millioner til nordnorsk godsrute på havet

Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd på 41,6 millioner kroner til Nord-Norgelinjen.

TILSKUDD: Kystverket har garantert et tilskudd på 41,6 millioner kroner til økt godstrafikk på sjøen i Nord-Norge.  Foto: Kjell Brataas / Samferdselsdepartementet

nyheter

Nord-Norgelinjen er en godsrute til sjøs mellom Bodø og Tromsø. Ruten vil korrespondere med Nordlandsbanen i Bodø.

– Tilskuddet er en starthjelp som reduserer risikoen ved nyetablering. Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud. I tillegg er det jo slik at sjøtransporten er den transportformen som gir lavest skadekostnader for samfunnet i form av blant annet ulykker, kø og klimagassutslipp, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Tilskuddet er en del av tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø som ble etablert i 2017.

– Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud, sier Hareide i pressemeldingen.