Nytt funn av barnelik i Kvæfjord

Mandag denne uken ble politiet varslet om funn av et lik i et uthus i Kvæfjord.
nyheter

Liket er et prematurt foster, som bærer preg av å ha ligget lenge. Politiet gjør nå undersøkelser for å forsøke å avklare identitet. Fosteret er obdusert, og det er sendt prøver for nærmere analyse. Politiet gjør også undersøkelser knyttet til funnstedet og personer som kan ha tilknytning til adressen.

– Det er for tidlig å ha noen formening om hva som har skjedd, det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon.


Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Kvæfjord

Politiet har satt i gang etterforskning av det de betegner som et mistenkelig dødsfall i Kvæfjord kommune i Troms. Den avdøde er foreløpig ikke identifisert.


Det ble funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, men det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse to sakene eller ikke. Den saken ble til slutt henlagt, og stasjonssjef Sletten uttalte da i sammenheng med henleggelsen:

– Vi vet hvem foreldrene er, og moren har vært død i mange år. Far er avhørt og fulgt opp av politiet. Andre etterlatte etter fosteret er orientert og vil om nødvendig bli fulgt opp


Liket som ble funnet på Borkenes var et prematurt foster: Politiet vet ikke hvem som er foreldre til avdøde

– Målet er å finne ut hva som har skjedd og om det har skjedd en straffbar handling. Vi jobber så godt vi kan, sier politistasjonssjef Frank Sletten.


Allerede onsdag fikk HT-redaksjonen inn tips om at politi i beskyttelsesdrakter drev undersøkelser på det som kunne se ut som et potensielt åsted i Kvæfjord. Politiet ble også konfrontert med om virksomheten hadde noen sammenheng med funnet av et prematurt foster i en vegg i et bolighus i Borkenes sentrum i fjor høst. Dette skal ha blitt funnet under oppussing.


Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster i Kvæfjord

Politiet har avsluttet etterforskningen etter funnet av et dødt foster i et hus i Kvæfjord i oktober, og saken er nå henlagt.


Men ordensmakten ville onsdag ikke bekrefte noe som helst. Torsdag bekreftet politiet imidlertid funnet, men knytter det ikke foreløpig direkte til fjorårets funn.