Fylkesrådet innfører innkjøpsstopp, reisestans og ansettelseskontroll

Fylkesrådet ser at det må gjennomføres en reduksjon i aktiviteten ut året.

STOPP: Fylkesrådet innkjører innkjøpsstopp.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune skriver i en pressemelding fredag at Fylkesrådet innfører innkjøpsstopp, reisestans og ansettelseskontroll.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo opplyser ifølge meldingen at dette er midlertidige tiltak for å styre mot en balanse i årets budsjett, og legger vekt på at innbyggerne ikke skal merke endring i tjenestetilbudet.

– Tjenestetilbudet som er vedtatt i fylkeskommunen er for høyt i forhold til de vedtatte budsjettrammene og dette bidrar til et behov for å redusere aktiviteten noe på slutten av året. Fylkesrådet har tatt aktive grep gjennom hele året for å tilpasse driftsnivået til vedtatte økonomiske rammer og dette grepet er en del av rådets økonomistyring. I en slik situasjon er det viktig for fylkesrådet å innføre begrensninger også for administrasjonens aktivitet, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i pressemeldingen.

FYLKESRÅDSRLEDER: Bjørn Inge Mo mener det er viktig å innføre begrensninger.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Ifølge pressemeldingen har fylkeskommunen siden 12. mars, da samfunnet ble stengt ned, opprettholdt store deler av aktivitetsnivået. Nå ser de at det må gjennomføres en reduksjon i aktiviteten ut året.

FYLKESRÅD: Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, næring og kultur.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

– Fylkesrådet jobber aktivt med styring av økonomien i fylkeskommunen, men vedtatt driftsnivå er for høyt i tillegg til at statlig finansiering av tvangssammenslåingen og nye oppgaver er for altfor svak, og noen steder ikke-eksisterende. Covid19-kostnadene har også ført til at økt usikkerhet i fylkeskommunens økonomi. Årets budsjett hadde en lavere finansiell buffer enn ønskelig og dette har redusert fylkeskommunens evne til å håndtere usikkerheten. I sum medfører dette et behov for å redusere aktiviteten mot slutten av året. Det grepet tar vi, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i pressemeldingen.