UiT leder studie for å kartlegge immunitet mot covid-19

30.000 nordmenn er invitert til å delta i undersøkelsen, hvor forskerne ønsker å få ny kunnskap om smittespredning, flokkimmunitet og den faktiske koronadødeligheten i Norge.

HJEMMETEST: Ved å sende inn en blodprøve kan befolkningen hjelpe forskerne i arbeidet med pandemien. Professor Torkjel Sandanger (til venstre) og førsteamanuensis Erik Eik Anda håper at alle de 30.000 som er invitert til studien deltar.  Foto: Stig Brøndbo / UiT

nyheter

Ved å måle antistoffer i blodet, kan forskerne få nøyaktige tall over hvor mange som har vært smittet av covid-19, og hvor mange som er immune mot viruset per i dag.

Nå har 30.000 tilfeldig utvalgte personer blitt invitert for å hjelpe forskerne med denne kartleggingen, ved bruk av en hjemmetest.


Den koronasmittede Allegro-eieren: – Jeg er i veldig bra form. Vi bare spiser og hører på musikk.

Fredag kveld ble det klart at innehaveren av Allegro pizzarestaurant, Brahim Kadi, og to ansatte ved pizzarestauranten var koronasmittet.


UiT-professor Torkjel Sandanger forteller til UiTs nyhetsside at de til nå kun har hatt oversikt over personer som har testet seg for covid-19 på grunn av symptomer.

– Fordi mange kan ha hatt sykdommen uten være klar over det, ønsker vi nå å finne ut hvor mange i Norge som faktisk har hatt sykdommen. For å få det til, skal vi teste 30.000 tilfeldig utvalgte personer, sier han.

Viktig at mange tar testen

Alle som er invitert til å delta er tilfeldig plukket ut, er personer over 16 år som er bosatt i Norge. De utvalgte vil motta en SMS med spørsmål om å delta i midten av november, og de som svarer ja vil få tilsendt hjemmetesten i posten.

Det er ikke mulig å melde seg frivillig til studien.

– Gjennom å få faktiske tall for hvor mange som har vært smittet, kan vi også si med sikkerhet hvor dødelig viruset er i Norge, fordelt på aldersgrupper over 16 år. I tillegg kan resultatene bidra til å justere smitteverntiltakene. Det er derfor viktig at de som blir plukket ut til studien, faktisk tar testen. Jo flere av de spurte som sier ja, desto bedre tallmateriale får vi, sier Erik Eik Anda, førsteamanuensis ved UiT, på universitetets nyhetsside.


Regjeringen skjerper reglene for nærkontakter

Siden mye av smitten skjer i private hjem, strammes det inn på reglene for nærkontakter. Regjeringen ber voksne som er i karantene i samme hjem, holde avstand.


Studien blir ledet av UiT, og utføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, forskningsinstituttet NORCE, Imperial College of Science, Technology and Medicine i London og The London School of Hygiene & Tropical Medicine.