UiT har inngått samarbeid for å nå klimamål

UiT signerte tirsdag en samarbeidsavtale med organisasjonen Skift - Næringslivets klimaledere.

BIDRA: Anne Husebekk, rektor ved UiT, sier at UiT selvfølgelig skal bidra for å nå FNs bærekraftsmål.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Skift er et næringsdrevet klimainitiativ som har som formål å identifisere nye forretningsmuligheter, utveksle kunnskap, støtte innovasjonspolitikk og bidra med nasjonale eksempler på veien mot et samfunn med lavt utslipp. Initiativet skal være en pådriver for at Norge skal nå klimamålene med minst 45 prosent kutt innen ti år. Nå har Skift og UiT signert en samarbeidsavtale. Det skriver UiT på sine nettsider.