Kommunen endrer de lokale smittevernrådene

Råd om blant annet bruk av munnbind på bussen avsluttes.
nyheter

Tirsdag ettermiddag sendte Tromsø kommune ut en pressemelding om at de endrer følgende punkter i de lokale smittevernrådene:

  • Råd om bruk av munnbind på kollektivtransport der avstand ikke kan overholdes avsluttes.
  • Forsterket råd om å unngå kollektivtransport og bruk av hjemmekontor avsluttes.

«De siste ukene har smittesituasjonen når det gjelder covid-19 i Tromsø vært nokså stabil. All smitte vi har registrert kan vi spores tilbake til import fra utlandet eller andre deler av Norge. I ett av tilfellene har denne smitten ført til et lokalt utbrudd i en skole, men også denne situasjonen framstår som avklart», skriver kommunen i pressemeldingen.

Kommunen gjør oppmerksom på at de nasjonale rådene om blant annet hjemmekontor og begrenset bruk av kollektivtransport fortsatt gjelder i Tromsø.

«Det er fremdeles et nasjonalt råd at man bør begrense bruk av kollektivtransport, samt vurdere bruk av hjemmekontor. Disse rådene gjelder fortsatt. Og virksomheter bør fremdeles vurdere om det er noen ansatte som kan jobbe fra hjemmekontor. Men det vil i større grad være aksept for at ansatt kan jobbe fra sin ordinære arbeidsplass, selv om dette medfører økt bruk av kollektivtransport til og fra arbeidsplassen», utdyper kommunen i pressemeldingen.

Lokale smittevernråd som videreføres:

  • Personer som kommer til Tromsø fra områder i Norge med høyere smittenivå bør teste seg på dag 5 etter å ankomst.
  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige ti personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
  • Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene bør etter å ha vært på reise i områder med høyere smittenivå i tillegg teste seg så raskt som mulig etter ankomst, og bruke munnbind i alle situasjoner på arbeid inntil testsvar foreligger.