Datainnbruddet ved UiT under etterforskning

Datainnbruddet på UiT som skjedde 16. desember blir nå etterforsket av politiet.

DATAINNBRUDD: UiT-direktør Jørgen Fossland forteller at datainnbruddet ved UiT nå etterforskes av politiet.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Tidligere i desember ble UiT utsatt for et datainnbrudd. Sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre samarbeidspartnere, har UiT jobbet med å analysere hendelsesforløpet og skaffe oversikt over skadeomfanget.

– Vi har en oversikt over innbruddet og har iverksatt skadeforebyggende tiltak. Gjennom analyse har vi blant annet avdekket enkelte kompromitterte servere og et utvalg kontoer som inntrengerne har hatt tilgang til. Studenter og ansatte som er direkte berørte av dette er blitt kontaktet og har fått spesifikk informasjon fra UiT, sier Jørgen Fossland, universitetsdirektør ved UiT, i en pressemelding.


Under etterforskning

Datainnbruddet er anmeldt og etterforskes av politiet.

– Ettersom hendelsen er under politietterforskning og alle forhold rundt personopplysninger er taushetsbelagte, kan vi ikke gå nærmere inn på ytterligere detaljer, sier Fossland.

UiT kommer også til å fortsette med analysearbeidet i tiden fremover.

– Det kan også bli aktuelt med ytterligere tiltak dersom vi ser behovet for det, sier universitetsdirektøren i pressemeldingen.


Datainnbruddet på UiT:

Nasjonale myndigheter ser en økning i antall dataangrep: – Det er flere hendelser som ikke kommer fram i mediene

Onsdag formiddag ble UiT rammet av et datainnbrudd, hvor Uninett CERT og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har bistått universitetet i å håndtere hendelsen.