Sykehusene starter vaksinering av helsepersonell tidlig på nyåret

I uke 2 starter sykehusene i Helse Nord koronavaksinering av helsepersonell.

FÅR HALVPARTEN: Universitetssykehuset i Nord-Norge får cirka 50 prosent av vaksinene som fordeles i helseforetaket Helse Nord. Her fra hovedinngangen til sykehuset i Tromsø.  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Det er helsepersonell som er nødvendige for å opprettholde kritiske sykehusfunksjoner som først vil få tilbud om vaksine, skriver Helse nord i en pressemelding torsdag.

Dette dreier seg om tjenester med personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene. Prioritet vil gis til helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner og regionale funksjoner, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner ut fra lokale vurderinger.


Helsepersonell flyttes fram i vaksinekøen

Folkehelseinstituttet frykter et oppsving i smitten de kommende ukene. Helsepersonell skal derfor prioriteres høyere i vaksineringen.


1350 ansatte får tilbud om vaksine

Formålet med vaksineringen er å sikre kapasitet i spesialisthelsetjenesten slik at sykehusene kan opprettholde kritiske funksjoner, og motta både covid-19-pasienter og alle andre pasienter som har behov for sykehustjenester.

– Dette er viktig for å sikre at helsepersonell i nøkkelfunksjoner for nødvendig beskyttelse, og samtidig at vi har et best mulig og fungerende sykehustilbud til befolkningen, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Cecilie Daae i en pressemelding.

Per nå er det besluttet at Helse nord mottar 2700 vaksinedoser i løpet av januar og begynnelsen av februar. Vaksinen skal gis i to doser, og det betyr at 1350 ansatte i sykehusene i denne omgang får tilbud om vaksine.

Folkehelseinstituttet overvåker smitteutviklingen og tilgangen på vaksiner fortløpende, og det innebærer også fortløpende vurderinger om ytterligere helsepersonell skal gis vaksine.


Vaksineforsker mener helsepersonell må fram i vaksinekøen

Helsepersonell står langt ned på lista over dem som skal prioriteres i vaksinekøen i Norge. En vaksineforsker mener myndighetene må endre på dette.


Prioriterer kritiske funksjoner

Helse nord RHF har i samarbeid med de administrerende direktørene og fagsjefene i helseforetakene gjort en intern fordeling av de tilbudte vaksinene. Hensynet til kritiske funksjoner er vurdert, og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) prioriteres som følge av spesielle regionale kliniske funksjoner.

Fordelingen av vaksiner er grovt sett slik:

  • UNN: 50 prosent
  • Nordlandssykehuset: 30 prosent
  • Helgelandssykehuset: 10 prosent
  • Finnmarkssykehuset: 10 prosent
  • Sykehusapotek Nord: 4 prosent