15 amerikanske soldater testet positivt på covid-19 i Indre Troms

1600 soldater ankommer Indre Troms denne uken. Av de foreløpige tester viser det seg at 15 amerikanske soldater er smittet.

SETERMOEN: Bildet er tatt ved kino- og velferdsbygget Setertun på Setermoen.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

Forsvaret skriver i en pressemelding torsdag at 15 soldater fra United States Marine Corps (De forente staters marinekorps) har testet positivt på covid-19 ved ankomst til Norge. Ingen av soldatene skal, ifølge pressemeldingen, ha hatt symptomer på smitte fra koronaviruset.


3.000 NATO-allierte ankommer Indre Troms – britene må testes dobbelt

I januar ankommer rundt 3.000 NATO-allierte Indre Troms, de skal være stasjonert på Skjold og Setermoen, samtlige må testes både to og tre ganger.


«Enkelte har også vært smittet i løpet av de siste 90 dager og i så måte ha slått ut positivt på testen på grunn av antistoffer», står det i pressemeldingen.

Alle er i karantene eller på isolat ved Setermoen leir, og skal ikke ha vært i kontakt med sivile eller andre militære.

Det ankommer omtrent 3000 allierte soldater til indre Troms i løpet av januar for tilstedeværelse og alliert trening, 1600 av disse kommer denne uken. Alle soldater som ankommer Norge blir testet umiddelbart etter ankomst og går rett i karantene i en av Hærens leire.