Slik prioriterer kommunen vaksinedosene i tiden fremover

Tirsdag mottat kommunen 132 nye vaksinedoser og 20 prosent av disse kan brukes på helsepersonell.

MINIMUM FEM DOSER: Disse ampullene inneholder fem doser på tre milliliter, pluss en restdose om man unngår svinn.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Forrige uke ble det satt 261 vaksinedoser på sykehjem.

Tirsdag mottar Tromsø kommune 132 nye vaksinedoser. De skal denne uken vaksinere på Sør-Tromsøya sykehjem, Helsehuset og Lakselvbukt bo- og servicesenter.


FHI ber om nøyere vurdering ved vaksinering av alvorlig skrøpelige

Folkehelseinstituttet presiserer at det må forventes en nøye avveining før vaksinering av personer med alvorlig skrøpelighet og svært kort forventet levetid


Det skriver Tromsø kommune i en pressemelding mandag ettermiddag.


Gunnar gjør som Oslos byrådsleder – ønsker at Tromsø prioriteres

– Bra for våre omliggende kommuner om Tromsø prioriteres i vaksineringen, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.


Ifølge pressemeldingen har kommunen nå anledning til å bruke 20 prosent av vaksinene på helsepersonell. Først ut er legevakta, en beslutning tatt av kommunens avdeling for helse og omsorg. Vaksineringen starter denne uken, også der.Rekkefølgen for hvordan helsepersonell skal vaksineres i regi av Tromsø kommune blir som følger:

 1. Personell i legevakt/inkludert luftveisklinikk
 2. Personell på sykehjem
 3. Personell på Helsehuset
 4. Personell på fastlegekontor
 5. Personell i koronateamet
 6. Personell i hjemmesykepleien
 7. Personell på teststasjon
 8. Personell i seksjon for oppfølgingstjenesten
 9. Personell i enhet for psykisk helse og rus
 10. Personell i smittesporingsteamet
 11. Kommuneoverleger
 12. Tverrfaglig ressurs, seksjon for barn og familie
 13. Tannhelsetjenester
 14. Personell i koronavaksineringen
 15. Personell på helsestasjon
 16. Fysio- og ergoterapeuter
 17. Private helsevirksomheter uten avtale med det offentlige
 18. Bedriftshelsetjenester
 19. Kommunale saksbehandlere

– Prioriteringen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra tjenesten, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøtjenesten. Når de enkelte gruppene skal få tilbudt vaksine vil være avhengig av hvor mye vaksine kommunen får tildelt samt basert på vurderinger av smittesituasjonen. Dette vil bli besluttet fortløpende, sier smittevernoverlege Trond Brattland i pressemeldingen.

Kriteriene som er vektlagt i prioriteringen er:

 1. Økt smitterisiko fra uoppdagete, smittede pasienter i førstelinja
 2. Økt smitterisiko med kjent smittede pasienter og risikable prosedyrer
 3. Personell som er kritisk vanskelig å erstatte hvis isolering/ karantene
 4. Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid-19-smitte.

Kriteriene vil også benyttes til prioritering innad i gruppene der det er behov for det.

Universitetssykehuset Nord-Norge får egne leveranser av vaksiner og er ikke en del av Tromsø kommunes arbeid