Strengere tiltak for å redusere importsmitte

Regjeringen strammer ytterligere inn for å begrense importsmitte. Det kom fram under onsdagens pressekonferanse.

TILTAK MOT IMPORTSMITTE: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland på onsdagens pressekonferanse.  Foto: Terje Pedersen

nyheter

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, men vi ønsker å gjøre det enda bedre og enklere. Målet er at alle reisende skal teste seg på grensen, og Helsedirektoratet vil nå be alle kommuner med ankomststeder om å øke testkapasiteten betydelig. Vi vil også få på plass systemer som gjør det enklere å følge opp de som kommer til landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding via Regjeringens nettside.

Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å fjerne muligheten for å teste seg innen 24 timer etter innreise i sin kommune. Det vil føre til at alle innreisende må teste seg ved grensen.

I den forbindelse skal Helsedirektoratet opprette et nasjonalt telefonsenter som skal følge opp reisende.

Samlet vil senteret koste om lag 8,5 millioner kroner per uke.

– Dette vil gjøre det lettere for kommunene å kontrollere om reisende har testet seg og gått i karantene. Det vil derfor lette arbeidsbyrden for kommunene og hjelpe oss til å redusere importsmitte og hindre spredning av muterte virus, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Utlendinger med falske attester på negativ covid-19-test vil ikke bare bli bortvist, men bøtelagt.

For å bedre smittekontrollen stilles det strenge krav til personer som ankommer Norge fra røde land. Det kreves at reisende tester seg ved grensestasjonene eller senest 24 timer etter ankomst. Det stilles krav om negativ koronatest i løpet av de 72 siste timene før ankomst og reisende må registrere navn og kontaktopplysninger slik at de kan følges opp i bostedskommunen. Alle innreisende må også i karantene. Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.