NHO-Baik mener skjenkestopp er en katastrofe: – På tide med lokal kontroll

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis mener det nå må åpnes for å innføre regionale smittevernrestriksjoner.

ØNSKER LOKAL KONTROLL: Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis mener nasjonale smittevernrestriksjoner er en katastrofe for utelivet i områder med lav smitte.  Foto: Moment Studio

nyheter

– I korte trekk betyr at kommuner med ingen eller lite smitte kan ha andre begrensninger enn kommuner med mange smittetilfeller, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, i en pressemelding.

Mandag ble det klart at regjeringen forlenger de aller fleste nasjonale restriksjonene, deriblant skjenkestoppen, fram til uke fire.

– Fortsatt skjenkestopp er katastrofalt for bedriftene og en næring som allerede har kniven på strupen. Vi hadde håpet at regjeringen ville følge rådene til FHI, slik at alle våre nordnorske kommuner med liten eller ingen smitte, kunne drive mer som normalt. Nå vil ansatte og bedrifter måtte leve enda en stund på lånt tid, sier NHO-direktørene i nord.


Trangsynt videreføring av nasjonal skjenkestopp

Regjeringen har besluttet å videreføre flere strenge tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Et av dem er videreføre nasjonal skjenkestopp.


– Konkursfaren øker

I sin anbefaling til regjeringen mener FHI at det vil være riktig å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI mener byrden for reiselivsbransjen er betydelig, samtidig som det er store lokale variasjoner i smitte. De anbefaler derfor tidligere skjenkestopp, eventuelt kombinert med stans i innslipp klokken 22.00, fremfor fullstendig stenging av kranene.

– Med en videreføring av skjenkestoppen øker konkursfaren i reiselivet og tusenvis av arbeidsplasser settes i fare. NHO i Nord-Norge mener nasjonal skjenkestopp er et uforholdsmessig inngripende tiltak for kommuner med lave smittetall – og de har vi mange av i nord, kommenterer Baik.

– Med regionale smittevernrestriksjoner vil tiltakene stå mer i stil med den virkeligheten og situasjonen som de ulike delene av landet står i. Det kan berge arbeidsplassene til mange og bidra til å unngå enda flere konkurser, legger hun til.


Frustrert over forlenget skjenkestopp: – Vet ikke hva som skal til for at vi skal få skjenke alkohol

Utelivsbransjen i Tromsø opplever den nye skjenkestoppen som unødvendig, og må iverksette nye tiltak for å unngå å tape mer penger.


– Trenger fungerende kompensasjonsordninger

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, mener at en forlengelse av koronarestriksjonene fordrer fungerende kompensasjonsordninger.

Fortsatt er det flere bedrifter som ikke er omfattet av kompensasjonsordningen – blant annet en del vekst- og gründerselskaper. Det må det gjøres noe med, ifølge direktøren i Nordland.

-Alle bedrifter som opplever omsetningstap på grunn av koronarestriksjoner, må få kompensasjon. I tillegg må flere nye, men faste. kostnader kompenseres for. Som for eksempel kostnader knyttet til smitteverntiltak og renhold, sier han.