– Det er naivt å tro at NAV kan dekke behovet i fiskeindustrien

Permitterte nordmenn på NAV kan ikke erstatte de utenlandske sesongarbeiderne som nektes innreise til fiskebruk, mener Sjømat Norge. – Vi må passe på å ikke stigmatisere utenlandske arbeidere som smittespredere.

Direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. 

nyheter

Det store og verdifulle vinterfiske av torsk er i gang. Skrei for 3,5 milliarder kroner leveres langs hele kysten i løpet av årets fire første hektiske måneder. Fiskebrukene har behov for rundt 2000 utenlandske sesongarbeidere for å ta imot fangsten.