Solberg om sommer-gjenåpning: Enmetersregelen vil sette begrensninger

Enmetersregelen gjør at sommeren i all hovedsak blir preget av koronapandemien også i år, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

METERN: Statsminister Erna Solberg sier enmetersregelen også vil gjelde i sommer.   Foto: Heiko Junge / NTB

nyheter

Onsdag formiddag skal hun redegjøre for Stortinget om hvordan regjeringen ser for seg en gradvis gjenåpning av Norge.

I dette VG-intervjuet er Solberg tydelig på at gjenåpningsplanen må bygge på tall og fakta – og ikke datoer.

Samtidig gir hun signaler om at du bør være korona-tålmodig – og at det kan bli aktuelt å prioritere 16–19-åringer i vaksinekøen.

– Data og fakta er viktigere enn å sette datoer for mulig gjenåpning?

– Ja, det er viktig at planen bygger på faglige råd – og tar hensyn til smittetrykk og vaksine, sier hun før hun skal holde sin tale til Stortinget onsdag klokken 11.30, om strategier for hvordan Norge skal gjenåpnes etter pandemien.

Detaljene i planen, vil hun holde tett til brystet.

– Det skal Stortinget få vite først.


Kommunen ber alle uten symptomer om å vente fem dager med koronatesten

I ti dager etter påske bør du begrense sosial kontakt, om du returnerer fra områder med høy smitte.


Enmetersregelen må vi leve med

Men hun gir likevel en rekke signaler om hvordan de neste ukene og månedene ligger an til å bli. Hun sier vi ikke kommer unna enmetersregelen i sommer; vi må leve både med den og håndvask.

– Ja, den må vi nok leve med også denne sommeren. Vi må huske på at estimatene nå er at det bare er de over 18 år i Norge som vil være vaksinert i juli. Vi vil fortsatt da ikke ha vaksinert de fleste barn og unge, som også kan bli koronasyke, siden vaksinene ikke er godkjent for dem.


På disse flyturene i påsken er det påvist koronasmitte

Seks av ti fly med koronasmitte kom fra utlandet.


Statsministeren sier det kan komme et skille i vaksinestrategi, som gjør at unge kan få vaksine før middelaldrende.

– Det er naturlig å holde oppe aldersskillet til vi har fått opp antallet vaksiner; slik at de eldste er vaksinert.

16–19-åringer

Men når det punktet er nådd, åpner hun for nytenkning.

– Hvis smitten er størst blant de mellom 16 og 19 år, kan det være faglig fornuftig at de blir vaksinert. Men det ligger litt lenger fram og må være basert på faglige råd.

– Folk håper og drømmer om å gå på en konsert eller festival i sommer, men det er ikke enkelt når en metersregelen skal gjelde?

– Nei, men det går an å arrangere konserter og festivaler på litt andre måter. Å stå tett i tett foran en scene, da er vi nok tidligst på slutten av sommeren.

Hun legger litt trøstende til:

– Men at det går an å ha flere samlet enn i dag, det vil det bli i løpet av sommeren.


Norge får over 150.000 Pfizer-doser neste uke – kommunen er klar til å vaksinere flere

Norge kan få rundt dobbelt så mange vaksinedoser til uken.


I tvil om sommerferie i utlandet i sommer

Hun sier at regler for arrangementer ikke er tema for onsdagens redegjørelse, og at regjeringen vil komme tilbake med det i mai.

– Ved juletider var du litt optimistisk med hensyn til muligheten for sommerferie i en del land i Europa. Hva sier du om det i dag?

– I forhold til da, har vi fått tilbakeslag knyttet til vaksine, AstraZeneca-vaksinen spesielt. Det kan gjøre det vanskeligere; det kan være noen land som har lav smitte, men det tar nok en del tid til vi kan oppheve rådet om ikke å reise utenlands – og enda lengre tid til vi kan oppheve karanteneplikten når du kommer tilbake.

Kan ta ned noen nasjonale tiltak 14. april

Hun viser blant annet til et kjært feriemål for henne selv – og for mange nordmenn.

– Når vi ser at det er ny lockdown i Frankrike, så må vi nok belage oss på at det kan ta tid.

– De motbakkene du har bedt oss om å bli med på, begynner å bli lang?

– Det er positive tegn for øyeblikket. De ekstra innstrammende tiltakene har vi videreført til 14. april. Vi må vurdere om vi skal ta ned noen strengeste nasjonale tiltak da. Men da må vi ha smittetall som er lavere.

Går ikke god for Nakstad-tall

– 200 smittende om dagen må vi ned til?

– Det er Nakstad som har vært ute med det – og det går jeg ikke god for, da det er et regneeksempel. Det er ikke bare det som er et viktig parameter.

Det går en debatt om vaksinerte skal få leve et friere liv enn andre.

Statsministeren sier de vil gjøre en vurdering av hva de som er vaksinert kan gjøre.

– Det er vi ikke ferdige med. Vi kan ikke bare åpne for at vaksinerte kan gå på konserter eller restauranter: Det er fortsatt ansatte på slike steder som ikke er vaksinert.

Men hun erkjenner at hvis du ikke sprer smitte så vil det være uproporsjonalt å ha samme begrensningene for alle.

– Du kan ikke starte aktiviteter for bare de som er vaksinerte, men det kan være noen ting som vaksinerte kan slippe unna; eksempelvis hjemmekontor. Vi venter på de faglige vurderingene, sier hun.

Solberg sier de er veldig opptatt av langtidskonsekvenser av koronaen, særlig for barn og unge.

– Hvor mange som får langtidsvirkninger av at de har vært syke, vet vi foreløpig ikke, men vi har indikasjoner fra andre land om at en del kommer til å slite.

Vil forhindre mer utenforskap

Statsministeren sier at de jobber med rehabilitering og at koronaen ikke skal føre til større utenforskap; at spesielt unge blir stående lenge uten utdanning eller jobb.

– Koronanen skal ikke ha langtidsvirkninger for barn eller unge og det skal ikke bidra til mer utenforskap. Det er en jobb vi må gjøre for å hindre, fastslår Solberg.

Hun sier det er fire områder de vil jobbe for å hindre langtidsvirkninger; at folk blir gående ledige, vold i familie, psykisk helse og tapt skolegang.

– Denne satsingen vil vi se allerede i revidert statsbudsjett i vår, sier hun.

Hun viser til at de allerede er i gang med flere tiltak, blant annet har kommunene fått en halv milliard til sommerskoler.

– Kommunene må jobbe tett på elever som trenger hjelp til å tette kunnskapshull, eksempelvis de som trenger litt ekstra hjelp for å få ferdig yrkesutdanningen.

Psykisk helse

Solberg sier at de har brukt 2,8 milliarder koronakroner på psykisk helse og sårbare grupper – og at det kommer mer – raskt.

– Vi ser at vi er nødt til å jobbe mer med psykisk helse og har satt ned et veldig hurtigarbeidende utvalg som skal levere rapport til oss innen 30. april.

– Vold i nære relasjoner er også en stor utfordring, som vi jobber med å kartlegge.

Hun legger til:

– Det er et lyspunkt; og det er at det ikke er et drap i Norge så langt i år. Men det er indikasjoner om økt vold og vi vil hjelpe familier som har kommet skjevt ut i en tid hvor de har måttet leve veldig mye tettere på hverandre.